Betydelig reduksjon i bankenes tapsavsetninger 1. halvår. Bankene forventer mindre tap fremover

Bankenes tapsavsetninger på utlån og garantier falt med 40 prosent fra første halvår 2016 til første halvår i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

  • I første halvår i fjor satte bankene av 5,6 milliarder kroner til tap.
  • I samme periode i år var avsetningen 3,4 milliarder kroner.

En nærmere analyse basert på bankenes finansielle rapporter, viser at bankene har redusert tapsavsetningene betydelig.

Blant de store bankene har DNB en reduksjon på tapsavsetning på 67%, Danske bank på 41%, Handelsbanken på 39%, mens Nordea har en reduksjon på 39 %.

Mye av tapsavsetningene har vært relatert til olje, offshore og shipping. Flere av de større restruktureringene i disse sektorene ligger allerede bak oss, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Omstillingen i økonomien er på ingen måte over, men vi ser nå positive tegn i flere sektorer og regioner, sa adm. direktør Snorre Storset i Nordea Bank Norge.

Bankene skriver at tapsavsetningene i andre kvartal «skyldes fortsatt usikkerhet innen oljerelatert sektor.»

Storbankene ser litt lysere på norsk økonomi rapporteres det.

For regionsbankene har SB1-SR og SB1-SMN redusert tapsavsetningen med respektive 34% og 39%. Sparebanken Vest og Sparebanken Sør tar høyde for ytterligere tap og har økt tapsavsetningen.

De fleste av bankene har redusert tapsavsetningene sine, men det er noen banker som har et betydelig økt tap på utlån:

  • Sparebanken Sogn og Fjordane 11,3%;
  • Gjensidige Bank 182,4%;
  • Helgeland Sparebank 127,3%;
  • Haugesund Sparebank 20,2%;
  • Sparebanken Øst 155%;
  • Aurskog Sparebank 7,8%.

Relaterte artikler i pressen:

Aftenposten

E24.no