Hovedstørrelser i Skadeforskring – markedsvolumer og vekst

Hovedtrekkene i markedsutviklingen i Skadeforsikring:
– Totalmarkedet har kommet ned fra en årsvekst på rundt 5% 2014 til ca. nullvekst de siste 6-7 kvartaler.
– Både privat- og bedriftsmarkedet har bidratt til reduksjonen i veksten
– Bedriftsmarkedet opplever en negativ 12 måneders vekst siden utgangen av 2015
– Privatmarkedet er noe bedre, med en veksttakt på 1-2 % siste 6-7 kvartaler.

PM Markedsutvikling i Skadeforsikring per 1 halvår 2017

Det siste året har volumet i privatmarkedet økt med 415,2 milliarder (bestandspremie), dette tilsvarer ca. 1,2% for veksten siste 12 måneder.

Det er verdt å merke seg at de store selskapene i hovedsak taper terreng, mens mellomstore vinner terreng.

Store selskaper:
Reduserer volum: Gjensidige og Tryg
Flat utvikling: DNB, If – dette selskapet ser ut til å ha stagget kundeflukten så langt.
Vinnere: SpareBank 1
Mellomstore selskaper:
Reduserer volum: Storebrand
Vinnere: Frende, KLP, Eika, Nemi, Codan

Selskapenes egenvekst

 

Nabobil tapte 6,6 millioner i 2016. Bytter forsikringspartner til Gjensidige

Fra august i år avslutter nabobil.no og If Skadeforsikring samarbeidet og nabobil.no går videre med Gjensidige.

Den nye kaskoforsikringen dekker: ansvar, brann, tyveri, glass, redning, kasko og underslagsdekning
– Maksimal erstatning er 1 000 000,– med leiebildekning i 10 dager.
– Egenandel: 12000,-


If var lenge ledende
på å utforske delingsøkonomien som inkluderte flere avtaler med selskaper innen denne bransjen. Nå kommer Gjensidige på banen med denne avtalen.

Nabobil taper penger

Resultatene fra 2016 viser at nabobil.no taper 6,6 millioner av en omsetning på drøyt 5 millioner.

Nabobil hentet inn 15 millioner fra investorer og har ca 8 millioner omløpsmidler og egenkapital igjen.

 

Nyheter fra Norge

Tryg

Kutter 60 årsverk
Tryg Forsikring kutter 60 årsverk i Norge.
29 ansatte er overtallige og blir tilbudt sluttpakker.
Forsikringsselskapet tar grep fordi blant annet
IT-oppgaver er overtatt av underleverandører. Les mer

Nordea tilbyr reiseforsikring via Tryg.
– Tryg og Nordea har inngått et strategisk
distribusjonssamarbeid. Det innebærer blant annet at
man kan kjøpe Tryg-forsikringer i alle Nordea sine
filialer i Norge.
– Tryg samarbeider med Nordea på flere områder
1) Tryg rådgivere vil tilby flere av Nordeas produkter,
2) Nordea Bank er rådgiver og tilbyr Tryg sine skadeforsikringer
Les mer

If

Med Tinder løsning for bilkjøp :
– Forsikringsselskapet If har nå utviklet en interaktiv
mobilside som kan gjøre valget enklere.
”Sveip med mobilen til høyre og venstre. Kanskje du
oppdager biler du aldri ville trodd at du ville like.”
Les mer

If deler sine erfaringer innen Delingsøkonomi

Hovederfaringer fra samarbeidet med Nabobil:
– Risiko for skader knyttet til privat bildeling er
betydelig høyere enn for ordinær bilforsikring.
– Skadebildet preges av dyre kaskoskader (bulker),
som utgjør ca 60% av risikoen
– Noen svik-/forsvinningssaker
– Skadene skjer generelt tidlig i leieperioden
– Ok risikoprofil på brukerne av tjenesten
– I snitt korte leieforhold
– Unge brukere
Les mer

Storebrand

Storebrand har valgt Evry
– EVRY og Storebrand har inngått en konsernavtale om
CaaS (leveranse av PCer som en tjeneste).
Kontraktsverdien er på 25 millioner kroner over tre år.
Med avtalen får Storebrand full fleksibilitet og
volumstyring av PC-klienter med tilhørende tjenester.
– EVRY tar med denne avtalen totalansvaret for
administrasjon og håndtering av alle Storebrands
bærbare og stasjonære PCer, gjennom hele livssyklusen.
Avtalen, som også inkluderer brukerstøtte, vil gi
Storebrand redusert kompleksitet og økt forutsigbarhet
på pris. Storebrand betaler kun en fast månedspris
per PC-bruker. Les mer

DNB

Forbrukerrådets søksmål mot DNB
Forbrukerrådet hevder at 150 000 nordmenn
har betalt 690 millioner kroner for mye i gebyrer
til DNB. Forbrukerrådet tar derfor banken til retten.
– DNB har solgt og markedsført tre aksjefond
som aktivt forvaltet. Beregninger utført av
Finanstilsynet og Norges Handelshøyskole
viser derimot at fondene er passivt forvaltet.
Med andre ord; kundene har ikke fått det de har betalt for.
Les mer

Eika

Eikakontorene får nytt design
Lokalbankene skal ha en åpen og inkluderende
atmosfære. Som en del av våre løpende utvikling
av merkevaren Eika, ble Mission satt til å designe
et retailkonsept for lokalbankene i Eika-alliansen.
Målet var å styrke båndet mellom lokalbankene og
deres kunder. Les mer

Sparebank 1

Lanserer nytt forsikringsprodukt for utleie av bolig
Delingsøkonomi: “Stadig flere ønsker å leie ut egen
bolig eller hytte for en helg eller ferieuke. Men
mange tenker ikke på at vanlig innboforsikring ikke
dekker tyveri eller hærverk ved korttidsutleie.
Nå er døgnforsikringen her.” Kjøpes via mCash
Les mer
-> Se egen sak i denne rapporten

Gjensidige

Norges håndballforbund og Gjensidige inngår
4 års avtale.

Gjensidige lanserer gratis spill
Nytt og gratis spill til Android og iOS
Hjelp Olsenbanden i jakten på utbytte.

Gjensidige lanserer Reise Ung og Innbo Ung
Forsikringene er tilpasset personer som er mellom
20 og 30 år. Reise Ung er en helårs reiseforsikring
som gjelder fra du reiser hjemmefra
– Med denne forsikringen er du og det du har med
deg dekket hver dag, hele året. Koster 96 kr per måned.
– Med Innbo Ung sikrer du deg økonomisk mot uhell,
natur- og vannskader, brann og tyveri.
Koster 96 kr per måned.
Les mer

Gjensidige tilbyr forsikringsamnesti
Dette åpner for amnesti for forsikringssvindlere.
Ordningen gir full anonymitet og ingen
politianmeldelse eller konsekvenser for kundeforholdet
Les mer