Stor produktivitetsøkning i bank, målt i forvaltet kapital per ansatt

Siden utgangen av 2013 har bankene blitt mer effektive i forhold til forvaltet krone per ansatt. Basert på et utvalg banker ser vi også at antall ansatte er relativt stabilt.

I et utvalg på 20 banker (landsdekkende, regionale og lokale) ser vi at over en periode på 3,5 år har bankene økt forvaltet krone per ansatt:
– Q4 2013: 126 MNOK
– Q2 2017: 168 MNOK
En økning på 33%
Merk: DNB er holdt utenfor i denne undersøkelsen

I samme periode ser vi at de samme bankene til sammen har tilnærmet like mange ansatte.

Leave a Reply