Regionsbankenes innskuddsvekst i PM økte betydelig siste kvartal – Q2 2017

De fleste regionsbankene opplevde en relativ høy 3 måneders vekst sammenliknet med årsveksten. For de større landsdekkende og Samsparbankene er utviklingen blandet.


– Alle regionsbankene øker takten på innskudd siste kvartal

Alle regionale og samsparbankene hadde en relativ høy 3 mnd vekst på innskudd fra personkunder sammenlignet med de store bankene.
– SpareBank 1 Østfold Akershus hadde den laveste 3 mnd vekst av de utvalgte regionale og samsparbankene på 1.86 prosent.

SpareBank 1: SMN, Gudbrandsdal, Nordvest og Sparebanken: Vest, Sør hadde relativt lav 12 mnd vekst med rundt 2-3 prosent.
– høyest vekst hadde SpareBank 1 Sure Sunnmøre på 10.87 prosent.

– Årsveksten til Danske Bank og Nordea er fortsatt negativ.
– Innskuddsveksten i store banker ligger generelt lavere enn i regionsbankene og i de mindre bankene.

Landkreditt Bank hadde den høyeste 12 mnd vekst ( 14.51%) av alle de utvalgte bankene.

Leave a Reply