Rapport: amerikanske teknogiganter (ikke Fintech selskaper) utgjør den aller største trusselen mot bankbransjen

Store teknologibedrifter som Amazon, Facebook, Google og Apple er en større trussel mot tradisjonell bankvirksomhet enn fintech-bedrifter, ifølge en ny og veldokumentert rapport fra World Economic Forum.

I Norge som i resten av bankverden har Fintechbransjen med sine oppstartsbedrifter vært viet stor oppmerksomhet de siste par årene.
Fintech var en stor trussel mot bankenes hegemoni innenfor finanstjenester.

Status i dag:
I følge rapporten har Fintechbransjen aldri oppnådd tilstrekkelig størrelse og skalafordeler til å bli noen trussel og dermed kunne true bankenes hegemoni.
– I stedet har de tradisjonelle bankene vært smarte og inngått ulike typer partnerskap, kjøpt opp eller rett og slett gjort fintech selskapene til rene leverandører.
– Ja, Fintech har gitt bankene mye ny digital teknologi og avanserte analyseverktøy, gitt bedre og mer brukervennlige applikasjoner som har påvirket mange aspekter av tradisjonell bankvirksomhet – men som sagt så er det bankene som regjerer på toppen. Den disruptive effekten kom aldri.

Hvor kommer trusselen fra nå?

Fra rapporten: “The challenge to banks and insurers is down to large technology firms hollowing out the value proposition of these institutions by carrying out more core functions, even as banks and insurers lean ever more heavily on them to compete,”

I årene fremover: Rapporten fremhever at cloud computing, kunstig intelligens (AI) og avanserte analyser er tre områder som blir kritiske  differensieringsfaktorer i fremtidens finansbransje.
Faktum er at det er på disse områdene teknologigiganter som Google, Amazon, Facebook og Apple har langt dypere og bredere erfaring enn tradisjonelle banker. For å kunne hevde seg videre ser bankene for seg et enda dypere samarbeid med teknologiselskaper for å stå i mot GAFA (Google, Amazon, Facebook og Apple). Det er også banker som direkte samarbeider med GAFA for å få tilgang til kritisk teknologi den veien.

The WEF report uncovered eight forces that have the potential to shift the competitive landscape of the financial ecosystem.

Følgende krefter driver driver finansbransjen i tiden som kommer (i følge WEF)

 • Cost commoditization: Financial institutions are embracing new technologies to accelerate commoditization of cost drivers.
 • Profit redistribution: The location of profit pools within and between value chains are shifting with new technologies.
 • Experience ownership: Distributors will enjoy a position of strategic strength as owners of customer experience; manufacturers are expected to become hyper-scaled and hyper-focused.
 • Platforms: Financial institutions are shifting to multiple-provider platforms as a channel to distribute and trade across geographies.
 • Data monetization: Financial institutions are starting to use a combination of data strategies to follow the lead of tech firms in data monetization.
 • Bionic workforce: New technologies such as Artificial Intelligence will mean major shifts to financial institutions’ workforces.
 • Systemically important techs: Financial institutions of all sizes rely on large tech firms’ capabilities.
 • Financial regionalization: Diverging regulatory priorities and customer needs is making way to tailored regional models of financial services.

Link til rapporten: her

Leave a Reply

Rapport: amerikanske teknogiganter (ikke Fintech selskaper) utgjør den aller største trusselen mot bankbransjen

Store teknologibedrifter som Amazon, Facebook, Google og Apple er en større trussel mot tradisjonell bankvirksomhet enn fintech-bedrifter, ifølge en ny og veldokumentert rapport fra World Economic Forum.

I Norge som i resten av bankverden har Fintechbransjen med sine oppstartsbedrifter vært viet stor oppmerksomhet de siste par årene.
Fintech var en stor trussel mot bankenes hegemoni innenfor finanstjenester.

Status i dag:
I følge rapporten har Fintechbransjen aldri oppnådd tilstrekkelig størrelse og skalafordeler til å bli noen trussel og dermed kunne true bankenes hegemoni.
– I stedet har de tradisjonelle bankene vært smarte og inngått ulike typer partnerskap, kjøpt opp eller rett og slett gjort fintech selskapene til rene leverandører.
– Ja, Fintech har gitt bankene mye ny digital teknologi og avanserte analyseverktøy, gitt bedre og mer brukervennlige applikasjoner som har påvirket mange aspekter av tradisjonell bankvirksomhet – men som sagt så er det bankene som regjerer på toppen. Den disruptive effekten kom aldri.

Hvor kommer trusselen fra nå?

Fra rapporten: “The challenge to banks and insurers is down to large technology firms hollowing out the value proposition of these institutions by carrying out more core functions, even as banks and insurers lean ever more heavily on them to compete,”

I årene fremover: Rapporten fremhever at cloud computing, kunstig intelligens (AI) og avanserte analyser er tre områder som blir kritiske  differensieringsfaktorer i fremtidens finansbransje.
Faktum er at det er på disse områdene teknologigiganter som Google, Amazon, Facebook og Apple har langt dypere og bredere erfaring enn tradisjonelle banker. For å kunne hevde seg videre ser bankene for seg et enda dypere samarbeid med teknologiselskaper for å stå i mot GAFA (Google, Amazon, Facebook og Apple). Det er også banker som direkte samarbeider med GAFA for å få tilgang til kritisk teknologi den veien.

The WEF report uncovered eight forces that have the potential to shift the competitive landscape of the financial ecosystem.

Følgende krefter driver driver finansbransjen i tiden som kommer (i følge WEF)

 • Cost commoditization: Financial institutions are embracing new technologies to accelerate commoditization of cost drivers.
 • Profit redistribution: The location of profit pools within and between value chains are shifting with new technologies.
 • Experience ownership: Distributors will enjoy a position of strategic strength as owners of customer experience; manufacturers are expected to become hyper-scaled and hyper-focused.
 • Platforms: Financial institutions are shifting to multiple-provider platforms as a channel to distribute and trade across geographies.
 • Data monetization: Financial institutions are starting to use a combination of data strategies to follow the lead of tech firms in data monetization.
 • Bionic workforce: New technologies such as Artificial Intelligence will mean major shifts to financial institutions’ workforces.
 • Systemically important techs: Financial institutions of all sizes rely on large tech firms’ capabilities.
 • Financial regionalization: Diverging regulatory priorities and customer needs is making way to tailored regional models of financial services.

Link til rapporten: her

Leave a Reply