Q2 resultatbenchmark: De fleste banker økte sitt resultat sammenliknet med samme periode i fjor

De fleste bankene økte sitt resultat etter skatt i første halvår av 2017 (sammenliknet med samme periode i fjor).

Nesten alle regionsbankene hadde en positiv resultatvekst, fra 0.41% (SB Sør) til 5.72% (SB1- SNN).
– SB Vest hadde en negativ vekst på 0.18%.
– SB1-SMN og SB Sør hadde en negativ vekst på respektive 1.56% og 0.5%.
SB1-SR hadde den høyeste resultatveksten på 15.8%

– DNB Bank reduserte resultatet med 164 mill. kr
Danske Bank Norge hadde en positiv resultatøkning på 52.8 prosent

Blandet fra Samsparbankene.
– Høyeste resultatvekst hadde SB1- Gudbrandsdal (64.6%)

– Skandiabanken og SB Helgeland hadde begge negativ resultatvekst på respektive – 34.2% og – 32.2%.

Finanstilsynet rapport: God lønnsomhet i bankene

– “Lavere utlånstap og økte netto renteinntekter bidro til gode resultater i bankene i første halvår 2017. Utlånsveksten til personkunder var fremdeles høy, med særlig høy vekst i forbrukslån.”
– “De gode resultatene legger godt til rette for kapitalbygging i banker som har behov for å styrke sin soliditet ytterligere”, sier direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil Steffensen i en kommentar.

Leave a Reply