PM Markedsutvikling i Skadeforsikring per 1 halvår 2017

Det siste året har volumet i privatmarkedet økt med 415,2 milliarder (bestandspremie), dette tilsvarer ca. 1,2% for veksten siste 12 måneder.

Det er verdt å merke seg at de store selskapene i hovedsak taper terreng, mens mellomstore vinner terreng.

Store selskaper:
Reduserer volum: Gjensidige og Tryg
Flat utvikling: DNB, If – dette selskapet ser ut til å ha stagget kundeflukten så langt.
Vinnere: SpareBank 1
Mellomstore selskaper:
Reduserer volum: Storebrand
Vinnere: Frende, KLP, Eika, Nemi, Codan

Selskapenes egenvekst

 

Leave a Reply