Månedssammendrag Bankmarkedet: Juli

Gjedrem-utvalget har foreslått den mest omfattende endringen av Norges Bank siden 1892
Flere tror kronen kommer til å styrke seg
Ledigheten falt i mai
Storbanker utvikler klimaverktøy: DNB vil avdekke klimarisiko

Gjedrem-utvalget har foreslått den mest omfattende endringen av Norges Bank siden 1892

Gjedrem-utvalget har foreslått den mest omfattende endringen av Norges Bank siden 1892. Forslaget til ny sentralbanklov er uventet omfattende. Forslaget vil øke sentralbankens politiske makt – men også myndighetenes kontroll. Viktigst er naturligvis forslaget om å flytte forvaltningen av Oljefondet til en egen, helt ny institusjon. Men også i organiseringen av sentralbankvirksomheten er forslagene mange og betydningsfulle.
Sak fra Dagens Næringsliv

Flere tror kronen kommer til å styrke seg

Det skal bli verre før det blir bedre. Danske Bank tror kronen vil svekke seg mot euro på kort sikt, men er positive til den norske valutaen i det lange løp.
Sak fra Dagens Næringsliv

– Vi har grunn til å vente sterkere krone og svakere dollar fremover, sier sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank.
Sak fra Dagens Næringsliv

Den amerikanske sentralbanken holder renten uendret på intervallet 1-1,25 prosent. Samtidig varsler Yellen at de vil begynne å redusere balansen «relativt snart».
Sak fra e24

IMF høyner sine vekstprognoser for både Japan, eurosonen og Kina, men senker sine forventninger om den amerikanske og britiske økonomiens vekst. Dermed tror de driverne for global vekst er i ferd med å endre seg.
Sak fra e24

Ledigheten falt i mai

Arbeidsledigheten falt mer enn ventet tilbake fra april til mai. – Overraskende sterk nedgang, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.
Sak fra Dagens Næringsliv

Storbanker utvikler klimaverktøy: DNB vil avdekke klimarisiko

DNB og en rekke storbanker deltar i et FN-prosjekt for å forbedre aksjeselskapers rapportering om klimarisiko, slik at investorer kan skille vinnere og tapere.

Banker og investorer som låner ut penger må vite hvilke selskaper som vil tjene penger om ti og 20 år, mener DNB. Derfor er banken med på et FN-prosjekt som skal utvikle indikatorer som aksjeselskaper skal bruke til å rapportere om sin klimarisiko, blant annet om hva de vil tape eller vinne hvis verden klarer å nå klimamålene fra Paris.
Sak fra e24

Andre nyheter

e24: Ferske tall fra SSB viser en oppgang i konsumprisindeksen på 1,6 prosent. På forhånd var konsensus for samlet inflasjon på 1,7 prosent, en nedgang fra 2,1 prosent i mai.

De siste 12 månedene har KPI steget 1,9 prosent. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersveksten fra juni 2016 til juni 2017 var høyere elektrisitetspriser samt priser på restauranttjenester. Tolvmånedersveksten i KPI ble i hovedsak dempet av lavere priser på møbler og husholdningsartikler.

e24: I fjor sommer steg kjerneinflasjonen i Norge til over 3,5 prosent mens landene rundt oss fortsatt slet med deflasjonsfrykt.
Fallende flypriser kan sende norsk kjerneinflasjon under en prosent.
Men i begynnelsen av 2016 begynte kronen å styrke seg igjen. Faktisk kom kjerneinflasjonen ned i 1,6 prosent i juni.

Dagens Næringsliv: PMI-tall: Høyeste indeksverdi siden mars 2012. Oppgangen i industrien fortsetter, ifølge norsk PMI. Men tallene vitner om en tilbakegang i sysselsettingen. * Oppgangen i industrien fortsetter, ifølge norsk PMI. Men tallene vitner om en tilbakegang i sysselsettingen.

Kontakt earlyWarning hvis du ønsker en analyse av bankenes resultater fra 2. kvartal

Leave a Reply