Hovedstørrelser i Skadeforskring – markedsvolumer og vekst

Hovedtrekkene i markedsutviklingen i Skadeforsikring:
– Totalmarkedet har kommet ned fra en årsvekst på rundt 5% 2014 til ca. nullvekst de siste 6-7 kvartaler.
– Både privat- og bedriftsmarkedet har bidratt til reduksjonen i veksten
– Bedriftsmarkedet opplever en negativ 12 måneders vekst siden utgangen av 2015
– Privatmarkedet er noe bedre, med en veksttakt på 1-2 % siste 6-7 kvartaler.

Leave a Reply