Gjeldsveksten er høyere enn boliglånsveksten i husholdningene

Tall fra SSB viser at 12 månedersveksten på boliglån i husholdningene ligger på 6,87% per 1. halvår 2017, mens gjeldsveksten i husholdninger ligger på 7,6%. Summen av boliglån ligger nå på 2630 millioner mens gjelden i husholdningene*) er på 2863 millioner.

Utvikling Boliglån PM – volumutvikling Norge

– Boliglånsvolumet i Norge for husholdninger ligger på 2630 milliarder NOK
– Boliglån i Norge summeres opp fra Banker, Kredittforetak, Statlige Låneinstitutter og Livsforsikringsselskaper.

Andel av boliglånsvolumet per 1. halvår 2017


– Banker (44,5%) og Kredittforetak (51,4%) står for 96% av volumet
– Statlige Låneinstitutter (2,25%) og Livsforsikringsselskaper (1,8%)

Markedsutvikling boliglån

– Selv om det er store forskjeller i veksten for de ulike finansieringskildene på boliglån ligger utlånsveksten relativt stabilt på 6-7% over de siste 4,5 årene.
– Det en liten reduksjon i veksten for boliglån i siste kvartal

– Livselskapene i boliglånsbalansen økte sterkt mot slutten av 2015 da DNB flyttet volumer over i Livselskapet. Andre banker har også gjort dette og veksten ligger nå på 37%

Markedsutvikling Lån Husholdninger

– Utlånsveksten i husholdningene inkluderer boliglån med pant i bolig og andre utlån.
*) Følgende finansieringskilder for beregning av gjeld til husholdninger er tatt med: banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og livsforsikringsselskaper. Dette for å gjøre det mer relevant for banker å kunne gjøre benchmark.

– Gjeldsveksten i husholdninger er relativt flat de siste 2 årene på noe over 7%.

Relevante drivere for utlån

 

Leave a Reply