DNB og Nets har inngått avtale for straksbetalinger i Vipps

Vipps og Nets har inngått en treårig avtale som innebærer at Vipps skal benytte banknæringens løsninger for straksbetaling. Avtalen innebærer, i første omgang, at kunder fra alle bankene i Vipps-samarbeidet får beløpet rett inn på konto, umiddelbart etter at det er vippset.

Per i dag er det kun kunder innad i DNB som får penger rett inn på konto når noe vippses, mens hos de andre bankene i Vipps-samarbeidet må mottager vente til neste oppgjør mellom bankene, og i verste fall til neste bankdag før de er på konto.

Partene er nå i gang med å tilpasse systemene som gjør det mulig å få til en raskere overføring når det vippses mellom privatpersoner. Det er forventet at de første bankene i Vipps-samarbeidet har tilrettelagt straksbetalinger for Vipps innen utgangen av året.

– Med denne avtalen tar vi det beste fra to kanter. Vi gjenbruker mest mulig av eksisterende infrastruktur, som vi har levert i Norge med sterk effektivitet og stabilitet gjennom flere år, og tilpasser den til fremtidens bruksbehov. Vi ser frem til å fortsette og videreutvikle det gode samarbeidet som vi har med Vipps og eierbankene, sier Frode Åsheim, landsjef for Nets i Norge i en pressemelding

– Bruk av infrastrukturen for straksbetaling gjør det etter hvert mulig å få til dette for alle bankene på en effektiv måte, og nå først for bankene i Vipps-samarbeidet. I tillegg var det viktig for Vipps å finne en partner som har erfaring og troverdighet rundt prosessering av betalingstransaksjoner i Norge når dette skulle på plass, sier Vipps direktør Rune Garborg.

Overføringene til de andre bankene er, per i dag, basert på internasjonale betalingskort, og DNB tar regningen for dette.

Allerede i 2016 sa Rune Garborg: – Det stemmer at Vipps ikke tilbyr såkalt straksbetaling mellom ulike banker. Det krever en omlegging av selve oppgjørssystemet mellom bankene, noe vi ønsker velkommen. Nå har altså et slikt samarbeid kommet på plass, og det nye samarbeidet vil hjelpe til med å kutte denne kostnaden.

Rune Bjerke svarer på spørsmål fra Shifter om han er redd for de store aktørene som Apple Pay og andre Vipps-lignende tjenester

– Jeg er ikke redd for det, så lenge vi gjør vårt ytterste for å ligge i forkant og endre oss. I det øyeblikk vi mister den posisjonen, er det klart at vi er veldig utsatt. Mange av de tradisjonelle bankene vil miste store deler av sine verdikjeder. Andre vil kunne vinne. De som er mest endringsvillige og flinkest til å se nye muligheter, ikke bare farer og trusler, de vil være morgendagens vinnere.

Han anslår at det i Europa er nærmere 60 selskaper som har tjenester som ligner Vipps. DNBs mål er å gjøre den norske betalingstjenesten til den beste av disse.

Fra før har Vipps og Nets et samarbeid rundt e-handelsløsningen Netaxept, som gjør at du kan bruke Vipps som et alternativ i Nets e-handelsløsning.

Kilder: Nets, Dagens Næringsliv, Aftenposten, DNB

Leave a Reply