Gjeldsveksten er høyere enn boliglånsveksten i husholdningene

Tall fra SSB viser at 12 månedersveksten på boliglån i husholdningene ligger på 6,87% per 1. halvår 2017, mens gjeldsveksten i husholdninger ligger på 7,6%. Summen av boliglån ligger nå på 2630 millioner mens gjelden i husholdningene*) er på 2863 millioner.

Utvikling Boliglån PM – volumutvikling Norge

– Boliglånsvolumet i Norge for husholdninger ligger på 2630 milliarder NOK
– Boliglån i Norge summeres opp fra Banker, Kredittforetak, Statlige Låneinstitutter og Livsforsikringsselskaper.

Andel av boliglånsvolumet per 1. halvår 2017


– Banker (44,5%) og Kredittforetak (51,4%) står for 96% av volumet
– Statlige Låneinstitutter (2,25%) og Livsforsikringsselskaper (1,8%)

Markedsutvikling boliglån

– Selv om det er store forskjeller i veksten for de ulike finansieringskildene på boliglån ligger utlånsveksten relativt stabilt på 6-7% over de siste 4,5 årene.
– Det en liten reduksjon i veksten for boliglån i siste kvartal

– Livselskapene i boliglånsbalansen økte sterkt mot slutten av 2015 da DNB flyttet volumer over i Livselskapet. Andre banker har også gjort dette og veksten ligger nå på 37%

Markedsutvikling Lån Husholdninger

– Utlånsveksten i husholdningene inkluderer boliglån med pant i bolig og andre utlån.
*) Følgende finansieringskilder for beregning av gjeld til husholdninger er tatt med: banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og livsforsikringsselskaper. Dette for å gjøre det mer relevant for banker å kunne gjøre benchmark.

– Gjeldsveksten i husholdninger er relativt flat de siste 2 årene på noe over 7%.

Relevante drivere for utlån

 

Betydelig reduksjon i bankenes tapsavsetninger 1. halvår. Bankene forventer mindre tap fremover

Bankenes tapsavsetninger på utlån og garantier falt med 40 prosent fra første halvår 2016 til første halvår i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

 • I første halvår i fjor satte bankene av 5,6 milliarder kroner til tap.
 • I samme periode i år var avsetningen 3,4 milliarder kroner.

En nærmere analyse basert på bankenes finansielle rapporter, viser at bankene har redusert tapsavsetningene betydelig.

Blant de store bankene har DNB en reduksjon på tapsavsetning på 67%, Danske bank på 41%, Handelsbanken på 39%, mens Nordea har en reduksjon på 39 %.

Mye av tapsavsetningene har vært relatert til olje, offshore og shipping. Flere av de større restruktureringene i disse sektorene ligger allerede bak oss, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Omstillingen i økonomien er på ingen måte over, men vi ser nå positive tegn i flere sektorer og regioner, sa adm. direktør Snorre Storset i Nordea Bank Norge.

Bankene skriver at tapsavsetningene i andre kvartal «skyldes fortsatt usikkerhet innen oljerelatert sektor.»

Storbankene ser litt lysere på norsk økonomi rapporteres det.

For regionsbankene har SB1-SR og SB1-SMN redusert tapsavsetningen med respektive 34% og 39%. Sparebanken Vest og Sparebanken Sør tar høyde for ytterligere tap og har økt tapsavsetningen.

De fleste av bankene har redusert tapsavsetningene sine, men det er noen banker som har et betydelig økt tap på utlån:

 • Sparebanken Sogn og Fjordane 11,3%;
 • Gjensidige Bank 182,4%;
 • Helgeland Sparebank 127,3%;
 • Haugesund Sparebank 20,2%;
 • Sparebanken Øst 155%;
 • Aurskog Sparebank 7,8%.

Relaterte artikler i pressen:

Aftenposten

E24.no

Bankene reduserer prisen på fastrentelån

I løpet av den siste måneden var det ingen prisendringer på boliglån med flytende rente. I samme perioden har noen banker senket rentene sine på fastrentelån.

Danske Bank (Akad., 80%) har senket rentene sine på både 3 og 5 år fastrentelån og inntar førsteplassen i rangeringen.

Gjennomsnittsrenten på 3 år fastrentelån falt med 0.02% sammenlignet med siste måned, mens gjennomsnittsrenten på 5 år fastrentelån ble redusert med 0.03%.

Rangering- lån over 2mill. m/flytende rente

Rangering- fastrentelån

Sparebanken Sør har senket renten med 0.05% i august til 2.79%.

Andre endringer i markedet:

 • Drangedal Sparebank– nytt produkt LOfavør 60%: 2.48%;
 • Drangedal Sparebank– nytt produkt LOfavør 85%: 2.69%;
 • Røros Sparebank– nytt produkt med flytende rente (Eika Boligkreditt): 3.05%;
 • Fana Sparebank– fastrentelån 3 år: 2.25% (-0.10%);
 • Fana Sparebank– fastrentelån 5 år: 2.66% (-0.10%).
Kilde: Finansportalen

Månedssammendrag Lån: August

– Boliglån: Ny undersøkelse viser at bankene har gjort det enda litt vanskeligere å få boliglån
– Rente: Tall fra SSB viser at utlånsmarginene øker, men bankene vil ikke gi kundene lavere rente, og flere mener det er på tide for kundene å prute.
– Forbrukslån: Den britiske forbrukslånsbanken Provident Financials, som kan minne om norske forbrukslånsbanker, går mot kurskollaps. Monobank låner penger til videre vekst til skyhøy rente. Easybank meldte at de har passert én milliard i utlån under ett år etter lanseringen av forbrukslån.

Boliglån: Ny undersøkelse viser at bankene har gjort det enda litt vanskeligere å få boliglån

Strammet ytterligere litt inn i utlånspraksisen i andre kvartal, viser ny undersøkelse.

Utlånsundersøkelsen viser at etterspørselen etter boliglån økte litt i andre kvartal. Dette var omtrent som bankene forventet i forrige undersøkelse.
Sak fra Dagens Næringsliv

Rente: Tall fra SSB viser at utlånsmarginene øker, men bankene vil ikke gi kundene lavere rente, og flere mener det er på tide for kundene å prute.

Utlånsmarginene på nye og utestående boliglån økte i juni. Fastrenta på nye boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 2,50 prosent i juni, mens flytrenta var uendret på 2,51 prosent.
Sak fra SSB  |  Statistikken fra SSB

De fleste banker tilbyr langt lavere boliglånsrente enn det de sier utad.
Fallet i pengemarkedsrenten det siste halvåret har gjort det lettere å forhandle seg frem til en boliglånsrente under to prosent.
På oversikten hos Finansportalen.no står DNB med en effektiv rente på 2,69 prosent for et boliglån på to millioner kroner, men DN har snakket med en kunde som endte opp med 1,99 prosent nominelt for et rammelån på å bytte fra Boligkreditt til DNB.
Sak fra Dagens Næringsliv

De største bankene i Sparebank 1-alliansen kan alle melde om solid vekst og bedre marginer på boliglån i første halvår. Men ingen av dem vil sende rentegevinsten videre til boliglånskundene.
Sak fra Dagens Næringsliv

Bankene satt opp boliglånsrenten på tampen av fjoråret. Nå setter de den ned igjen. Men ikke til alle. Tid for å ta opp telefonen, råder kredittanalytiker.
Innlogging: Dagens Næringsliv

Forbrukslån: Den britiske forbrukslånsbanken Provident Financials, som kan minne om norske forbrukslånsbanker, går mot kurskollaps. Monobank låner penger til videre vekst til skyhøy rente. Easybank meldte at de har passert én milliard i utlån under ett år etter lanseringen av forbrukslån.

Flere og flere av Provident Financials kunder betaler ikke lånene sine, og de får færre nye lånekunder. Aksjen stuper og obligasjonsrenten stiger. Sjefen går.
Selskapet minner om norske forbrukslån-banker. På produktlisten er alt fra kredittkort med høy rente, til smålån med en årlig effektiv rente på opp til 1.575 prosent.
Sak fra e24

Monobank har lånt penger til videre vekst. Det var på ingen måte billig. Selv i det som beskrives som et knallsterkt obligasjonsmarked, med nær rekordlave kredittspreader, må banken betale en kupongrente på Tier 1-lånet på tre måneders NIBOR pluss 7,00 prosent.
Sak fra Hegnar

Den OTC-noterte forbrukslånsbanken Easybank melder torsdag at de har passert én milliard i utlån under ett år etter lanseringen av forbrukslån.
– Veksten har vært stabil og god siden oppstarten, heter det i en melding fra banken.
Sak fra Hegnar

Andre nyheter

e24: På kort tid har to nye aktører etablert seg med crowdfunding i Norge. De vil hjelpe små bedrifter, gründere og eiendomsutviklere som er for små til bankene bryr seg med å skaffe penger.

Hos nettstedene til Kameo og FundingPartner presenterer bedrifter frem seg selv, hvor mye penger de trenger og hva de skal bruke pengene til.

SSB: Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,4 prosent måneden før.
Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3 170 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 6,6 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 6,7 prosent måneden før.

SSB: Boligsparing for ungdom – opp 10,1 % (juni 2016 – juni 12017)

Tolvmånedersvekst i Banker (juni 2016 – juni 2017)
– Boligsparing for ungdom + 10,1%
– Boliglån til husholdninger + 4,8%
– Utlån til industrien 0,0%

 

Lån i personmarkedet 1. halvår 2017 – den største 12 månedersveksten domineres forstatt av internettaktørene

For de bankene som har levert resultater så langt for 1. halvår 2017, ser vi at Storebrand og Gjensidige Bank har den største utlånsveksten i PM (3 og 12 mnd vekst). Veksten i Danske Bank flater ut og viser en moderat vekst siste kvartal.

* Relevante K2 for benchmark til banker inkluderer gjeld fra:– banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og livsforsikringsselskaper. – Tolvmånedersveksten for relevant K2 var 7,6 prosent fram til utgangen av juni

Utlånsindeks PM, 2014 Q1= 1.00

Observasjoner i perioden Q1 2014 – Q2 2017:
– Markedet (Relevant K2: Husholdninger) har vokst med 1,26 i perioden
– Veksten for store banker og regionale banker ligger noe under:
– Store banker + 1,23
– Regionale banker + 1,19
– Veksten for internettbanker: + 1,39
Merk:  Dette er en foreløpig indeks pr Q2 2017 da ikke alle selskaper har levert Q2 2017 resultater ennå.

Månedssammendrag Lån: Juli

– SpareBank 1 lanserer tjenesten “Finansieringsbevis”.
– 6% av unge bruker forbrukslån til månedlige utgifter, og Forbrukerombudet varsler tilsyn.
– Utlån til bedriftsmarkedet tar seg opp igjen.
– Komplett Bank og Bank Norwegian selger sine porteføljer av misligholdte lån

SpareBank 1 lanserer tjenesten “Finansieringsbevis”.

Med den nye tjenesten Finansieringsbevis får du med noen enkle tastetrykk finansieringsbevis på under ett minutt.

Den nye tjenesten Finansieringsbevis er en heldigital løsning fra SpareBank 1 der kunden får finansieringsbevis i løpet av ett minutt. Kunden kan dermed legge inn bud umiddelbart etter visningen og være trygg på at finanseringen er i orden.
SpareBank 1 pressemelding

6% av unge bruker forbrukslån til månedlige utgifter.

6 prosent av unge mellom 18 og 29 år tar opp kreditt- eller forbrukslån for å forsørge seg selv, viser en undersøkelse.
Sak fra e24

Forbrukerombudet varsler tilsyn med markedsføring av kreditt etter ny forskrift 1. juli. Våre medlemsbanker har påtatt seg enda større ansvar gjennom en egen bransjenorm.

– Selv om mange av oss både har og trenger kredittkort og forbrukslån, skal ikke reklamen være villedende og aggressiv, sier forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Gry Nergård
Melding fra Finans Norge

Komplett Bank og Bank Norwegian selger sine porteføljer av misligholdte lån

Komplett Bank har inngått en avtale med en ledende internasjonalt
aktør om å selge en portefølje av misligholdte lån med en estimert
bokført verdi på 340 millioner kroner. Transaksjonen vil redusere
bokført tapskostnad og anslås å påvirke resultatet positivt med NOK
39 millioner. Overføring og oppgjør gjennomføres i Q3 med
regnskapseffekt i samme kvartal.
Børsmelding fra Komplett Bank

Bank Norwegian har inngått en avtale med Kredinor om salg av portefølje av misligholdte lån i Norge med en estimert bokført verdi på NOK 240 millioner kroner. Transaksjon forventes gjennomført 1 august 2017 og gir en estimert resultateffekt på NOK 45 millioner kroner. Salget medfører kostnadsbesparelser og eliminerer usikkerhet forbundet med fremtidig gjenvinning av utestående krav.
Børsmelding fra Bank Norwegian

Andre nyheter

Dagens Næringsliv: Goldman Sachs mener renteøkningene i Norge kommer minst et år før det Norges Bank har signalisert. * I en Skandinavia-analyse denne uken påpeker Goldman Sachs at det er risiko for å forrykke den finansielle stabiliteten i hele Skandinavia, hovedsakelig på grunn av høy gjeldsgrad i befolkningen og høye boligpriser.

SSB Ny statistikk: Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

e24: Nordea-sjefen mener norske småbedrifter tør å låne igjen. Gjeldsveksten til norske bedrifter nådde i februar sitt laveste nivå siden juli 2010. Men denne våren har Nordea-sjefen sett tegn til endring. I andre kvartal begynt småbedriftene å be om mer lån igjen.
Etter en lengre tid med flat utvikling, økte bankens utlån til norske små og mellomstore bedrifter (SMB) med to prosent i andre kvartal.

Litt svakere fra Nordea Norge

Banken opplever økt interesse for fondssparing. ** Nordea Bank Norge fikk et driftsresultat på 1.330 millioner kroner for 2. kvartal 2017, tilsvarende en nedgang på 185 millioner kroner fra 2. kvartal 2016. ** Utlånsveksten til personmarkedet oppgis til 2,1 prosent mot 2. kvartal 2016, mens det var en nedgang på 2,6 prosent på innskudd fra personmarkedet.

SpareBank 1 – Nå får du finansieringsbevis på under 1. minutt

Med den nye tjenesten Finansieringsbevis får du med noen enkle tastetrykk finansieringsbevis på under ett minutt. ** Den nye tjenesten Finansieringsbevis er en heldigital løsning fra SpareBank 1 der kunden får finansieringsbevis i løpet av ett minutt. Kunden kan dermed legge inn bud umiddelbart etter visningen og være trygg på at finanseringen er i orden.