Q2 resultatbenchmark: De fleste banker økte sitt resultat sammenliknet med samme periode i fjor

De fleste bankene økte sitt resultat etter skatt i første halvår av 2017 (sammenliknet med samme periode i fjor).

Nesten alle regionsbankene hadde en positiv resultatvekst, fra 0.41% (SB Sør) til 5.72% (SB1- SNN).
– SB Vest hadde en negativ vekst på 0.18%.
– SB1-SMN og SB Sør hadde en negativ vekst på respektive 1.56% og 0.5%.
SB1-SR hadde den høyeste resultatveksten på 15.8%

– DNB Bank reduserte resultatet med 164 mill. kr
Danske Bank Norge hadde en positiv resultatøkning på 52.8 prosent

Blandet fra Samsparbankene.
– Høyeste resultatvekst hadde SB1- Gudbrandsdal (64.6%)

– Skandiabanken og SB Helgeland hadde begge negativ resultatvekst på respektive – 34.2% og – 32.2%.

Finanstilsynet rapport: God lønnsomhet i bankene

– “Lavere utlånstap og økte netto renteinntekter bidro til gode resultater i bankene i første halvår 2017. Utlånsveksten til personkunder var fremdeles høy, med særlig høy vekst i forbrukslån.”
– “De gode resultatene legger godt til rette for kapitalbygging i banker som har behov for å styrke sin soliditet ytterligere”, sier direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil Steffensen i en kommentar.

Månedssammendrag Bankmarkedet: August

– Flere banker under gransking for hvitvasking
– Skandiabanken blir Sbanken
– Forventingsbarometeret viser større tro på fremtiden
– Nets-konsernet vurderer salg

Flere banker under gransking for hvitvasking

Dansk politi etterforsker Nordea for brudd på hvitvaskingregler. Etterforskningen følger opp kritikk fra det danske Finanstilsynet i 2016. Nordea bekrefter i en pressemeldingen at Nordea Bank Danmark i forrige uke fikk besøk av representanter for den danske påtalemyndigheten (den danske statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK).
Det skjer i forlengelsen av påbudene det danske Finanstilsynet offentliggjorde i juni 2016 om overtredelse av regelverket for bekjempelse av hvitvasking i Nordea Bank Danmark, sier Julie Galbo, sjef for risikostyring i Nordea i pressemeldingen
Sak fra Dagens Næringsliv

Skandiabanken får kritikk for hvitvaskingsslurv. Finanstilsynet kommer i en ny rapport med kraftig kritikk av Skandiabanken. Tilsynet mener banken har fundamentale mangler ved sin hvitvaskingskontroll.
Dagens Næringsliv Innlogging

Regimet i Aserbajdsjan har sendt milliarder gjennom Danske Bank, ifølge en omfattende lekkasje av data som avisen Berlingske har fått tak i. Grovt brudd på hvitvaskingsregler, sier eksperter. Danske Bank erkjenner feil.
Sak fra e24

Skandiabanken blir Sbanken

Skandiabanken skifter navn og profil, og det nye navnet blir Sbanken. Da de ble en selvstendig norsk bank høsten 2015, ble det også bestemt at de måtte skifte navn da de ikke lenger er en del av svenske Skandia. Med det nye navnet, ønsker de å gjøre det enklere og samtidig vise at de skal være mer av det de alltid har vært.
Pressemelding fra Skandiabanken

Forventingsbarometeret viser større tro på fremtiden

Forbrukere i alle deler av landet har fått tilbake troen på at Norge går mot lysere økonomiske tider. Det viser Forventningsbarometeret for 3. kvartal 2017. – Barometeret med tall fra 1992 viser at vi nå ser lysere på fremtiden, men at vi samtidig er realister, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.
Sak fra Finans Norge

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB har latt seg overraske av hvordan optimismen har dratt opp norsk økonomi. Nå løfter hun forventningene.
Sak fra Dagens Næringsliv

Nets-konsernet vurderer salg

Nets bekrefter at det foregår diskusjoner vedrørende et mulig overtakelsestilbud på Nets. Det  kommet frem, at i hvert fald tre kapitalfonde skulle være ude efter at overtage Nets. Det gælder Hellman & Friedman, Permira og Nordic Capital.
Sak fra Finans Watch  |  Pressemelding fra Nets

Det er forbundet med høj risiko, hvis en ny ejer kaster milliarder efter Nets, der fremover må forventes at komme til at kæmpe mod selskaber som Google, Facebook og Apple, vurderer professor i digitalisering og it-ledelse Jan Damsgaard.
Sak fra Finans Watch

Andre nyheter

SSB: Bankenes resultat før skatt i første halvår 2017 var på 28,4 milliarder kroner, en økning på 1,6 milliarder kroner fra samme halvår i 2016. Høyere rentenetto og lavere tapsavsetninger bidro til det gode resultatet.

NRK: Ledigheten faller for niende måned på rad. I august var det 1.400 færre helt arbeidsløse, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Andelen helt ledige er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

e24: Norge har flere ganger blitt kåret til ett av verdens mest digitaliserte land. Hvorfor eksporterer vi nesten ikke noen digitale tjenester, spør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. * Kjerpeseth tror også at norske selskaper mister mye digital konkurransekraft på grunn av outsourcing.

e24: Banken ønsket ikke at Forbrukerrådet skulle få saksøke banken på vegne av 180.000 fondskunder i et gruppesøksmål, men nå har Høyesterett gitt grønt lys.

e24: Bankenes avsetninger til tap på utlån og garantier falt med 40 prosent fra første halvår 2016 til første halvår i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

DN Innlogging: SSBs makroøkonomiske modeller er de beste modellene for anvendt økonomisk analyse.

Dagens Næringsliv: Stavanger-investorer anført av SR-Bank, Lyse og Smedvig-familien lover å stille med 250 millioner kroner til et nytt såkornfond dersom staten blar opp like mye. Toppene i Sparebank 1 SR-Bank vil ikke lenger bare tilby lån til det lokale næringslivet. Banken ønsker en større rolle enn som så. Under oljekrisen har banken blant annet startet et gründerhus for å løfte frem nye bedrifter. Nå kommer neste steg: Etableringen av et nytt nasjonalt såkornfond med sete i Stavanger. Nå vil vi komplementere satsingen på gründervirksomhet ved å bidra med såkornkapital. Det er mangelvare mange steder, sier banksjef Arne Austreid.

Finans Norge: Det har vært mye negativ oppmerksomhet om forbrukslån i mediene. Nå er det på tide at vi snakker litt om alle dem som ikke får lån. Dette skriver forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv torsdag 10. august.

 

 

Månedssammendrag Bankmarkedet: Juli

Gjedrem-utvalget har foreslått den mest omfattende endringen av Norges Bank siden 1892
Flere tror kronen kommer til å styrke seg
Ledigheten falt i mai
Storbanker utvikler klimaverktøy: DNB vil avdekke klimarisiko

Gjedrem-utvalget har foreslått den mest omfattende endringen av Norges Bank siden 1892

Gjedrem-utvalget har foreslått den mest omfattende endringen av Norges Bank siden 1892. Forslaget til ny sentralbanklov er uventet omfattende. Forslaget vil øke sentralbankens politiske makt – men også myndighetenes kontroll. Viktigst er naturligvis forslaget om å flytte forvaltningen av Oljefondet til en egen, helt ny institusjon. Men også i organiseringen av sentralbankvirksomheten er forslagene mange og betydningsfulle.
Sak fra Dagens Næringsliv

Flere tror kronen kommer til å styrke seg

Det skal bli verre før det blir bedre. Danske Bank tror kronen vil svekke seg mot euro på kort sikt, men er positive til den norske valutaen i det lange løp.
Sak fra Dagens Næringsliv

– Vi har grunn til å vente sterkere krone og svakere dollar fremover, sier sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank.
Sak fra Dagens Næringsliv

Den amerikanske sentralbanken holder renten uendret på intervallet 1-1,25 prosent. Samtidig varsler Yellen at de vil begynne å redusere balansen «relativt snart».
Sak fra e24

IMF høyner sine vekstprognoser for både Japan, eurosonen og Kina, men senker sine forventninger om den amerikanske og britiske økonomiens vekst. Dermed tror de driverne for global vekst er i ferd med å endre seg.
Sak fra e24

Ledigheten falt i mai

Arbeidsledigheten falt mer enn ventet tilbake fra april til mai. – Overraskende sterk nedgang, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.
Sak fra Dagens Næringsliv

Storbanker utvikler klimaverktøy: DNB vil avdekke klimarisiko

DNB og en rekke storbanker deltar i et FN-prosjekt for å forbedre aksjeselskapers rapportering om klimarisiko, slik at investorer kan skille vinnere og tapere.

Banker og investorer som låner ut penger må vite hvilke selskaper som vil tjene penger om ti og 20 år, mener DNB. Derfor er banken med på et FN-prosjekt som skal utvikle indikatorer som aksjeselskaper skal bruke til å rapportere om sin klimarisiko, blant annet om hva de vil tape eller vinne hvis verden klarer å nå klimamålene fra Paris.
Sak fra e24

Andre nyheter

e24: Ferske tall fra SSB viser en oppgang i konsumprisindeksen på 1,6 prosent. På forhånd var konsensus for samlet inflasjon på 1,7 prosent, en nedgang fra 2,1 prosent i mai.

De siste 12 månedene har KPI steget 1,9 prosent. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersveksten fra juni 2016 til juni 2017 var høyere elektrisitetspriser samt priser på restauranttjenester. Tolvmånedersveksten i KPI ble i hovedsak dempet av lavere priser på møbler og husholdningsartikler.

e24: I fjor sommer steg kjerneinflasjonen i Norge til over 3,5 prosent mens landene rundt oss fortsatt slet med deflasjonsfrykt.
Fallende flypriser kan sende norsk kjerneinflasjon under en prosent.
Men i begynnelsen av 2016 begynte kronen å styrke seg igjen. Faktisk kom kjerneinflasjonen ned i 1,6 prosent i juni.

Dagens Næringsliv: PMI-tall: Høyeste indeksverdi siden mars 2012. Oppgangen i industrien fortsetter, ifølge norsk PMI. Men tallene vitner om en tilbakegang i sysselsettingen. * Oppgangen i industrien fortsetter, ifølge norsk PMI. Men tallene vitner om en tilbakegang i sysselsettingen.

Kontakt earlyWarning hvis du ønsker en analyse av bankenes resultater fra 2. kvartal

Nytt datapersonvern-regualtiv: GDPR – hva betyr det for bankene

EU-kommisjonens personvernlov (GDPR=General Data Protection Regulation) trer i kraft 25. mai 2018, og vil regulere hvordan bedrifter samler inn og behandler personopplysninger for alle EU-innbyggere. Virkningen på Norges finanssektor – som håndterer mange millioner av brukeropplysninger og datatransaksjoner hvert år – vil være betydelig. I hovedsak vil enhver bank, uavhengig av dennes faktiske adresse, som markedsfører varer eller tjenester til EU/EØS-land, eller bruker EU/EØS-innbyggernes personopplysninger til markedsførings- og salgsformål, bli underlagt GDPR.

 

Dette er i korte trekk noen av kravene i GDPR:

 

  1. Hver enkelt person må gi uttrykkelig samtykke til at deres personlige data skal samles inn og brukes.
  2. Disse personene må forstå hvordan informasjonen skal brukes.
  3. Bedrifter må klart fastsette hva som vil skje dersom databehandlingen ikke overholder den avtalte bruken.
  4. Alle personopplysninger må slettes etter en fastsatt tidsperiode (innebærer retten til å bli glemt).
  5. I tilfelle et alvorlig cyberangrep må selskapene informere alle de som er berørt av sikkerhetsbrudd innen 72 timer.

Liten styring på våre digitale fotavtrykk

De fleste av oss etterlater digitale fotavtrykk uansett hvor vi snur oss, inkludert løpeapper, bildedeling og kaffeapper. Sannheten i dag er at vi ikke har kontroll over hva selskaper vet om oss – og ingen rett til det heller.” Dette er hva GDPR ønsker å endre.

Riset bak speilet er bøter

– EU/EØS banker- og forsikringsselskaper kan få bøter på flere milliarder euro

Ifølge en studie fra Consult Hyperion kan europeiske finansinstitusjoner få bøter på totalt 4,7 milliarder euro de tre første årene dersom man ikke driver innenfor reglene for GDPR.

 

Kilder: Consult Hyperion, EearlyWarning, Finextra

Personifiserte produkter kan øke årlig omsetning med 14%

Uansett hvilken sektor av økonomien du ser på, handler det om personlige opplevelser. Business Intelligence (BI) og Business Analytics (BA) er gode ressurser for å øke kundemassen, skape lojalitet og bevare kundene. I detaljhandel tilbyr flere og flere bedrifter svært tilpassede produkter og tjenester. Så hvorfor bruker ikke finansnæringsbransjen de samme strategiene?

Den nye virkeligheten er at å ha BI og BA ikke lenger er en luksus, men en nødvendighet i en verden hvor fintech-oppstartsbedrifter begynner å stjele deler av lommeboken til banker og kredittforeninger. Millennials uten dype lojaliteter til den tradisjonelle bankinstitusjonen flokker seg til de svært digitaliserte og tilpassede tilbudene fra fintech-selskaper. I stedet for å gå inn i avdelingen din, kan de få et lån fra LendingClub, åpne en sparekonto med Digit eller sende penger til utlandet via Facebook. Banktjenester, som vi kjenner de, gjennomgår et stort paradigmeskifte.

Ideen om “kunden først” er avgjørende – hvis finansinstitusjoner fokuserer utelukkende på kunden og hans / hennes spesifikke behov, kan de finne sin unike nisje, og ikke bare avverge konkurransen, men oppleve enorm suksess. PwC forutsier at “Bankene vil organisere seg rundt kunder i stedet for produkter eller kanaler” innen 2020, og de vil gjenkjenne hver enkelt forbrukers unike behov og skreddersy sine tilbud, slik at kundene ser bankene som noen som “oppfyller deres behov” og ikke “presser produkter”.

Hvis man tenker at fokus på kundenes behov er nøkkelen til banker og kredittforeningers overlevelse, hva kan da markedsførere gjøre for å virkelig forstå kundene og medlemmene for å optimalisere salgs- og markedsmuligheter? På samme måte som fintech-aktører benyttet teknologi til å konkurrere, så må finansmarkedsførere. Og det er viktig at vi slutter å se teknologi som bare domenet til IT-avdelinger, men som et verktøy for markedsføring og overordnet strategisk suksess.

Hvorfor BI og BA betyr noe?

55% av bankers ledere ser ikke-tradisjonelle spillere som en trussel mot tradisjonelle banker (Rapport: PwC);

I tillegg føler færre enn 20% av lederne seg godt forberedt på fremtiden (Rapport: PwC);

Bruke data for å ta bedre markedsføringsbeslutninger kan øke markedsproduktiviteten med 15-20% (Rapport: McKinsey);

Finansielle organisasjoner anslår at hvis de klarte å tilby kunder og ansatte en svært individuell opplevelse, ville de tjene ytterligere 14% i årlig inntekt (Rapport: The Financial Brand);

Banker som bruker analyser til kundedata, har en fire prosentpoengs ledelse i markedsandeler over banker som ikke gjør det (Rapport: Capgemini Consulting).

Talent, transformasjon og teknologi er nøkkelelementene for implementering av BI og BA i organisasjonen

Avanserte, datadrevne analyser gir markedsførere muligheten til kundeinnsikt. Ettersom forbrukerens kjøpsprosesser blir stadig mer komplekse og ikke-lineære, må finansielle markedsførere være i stand til å forstå deres kunders motivasjoner og preferanser. Som Financial Brand bemerket: “For å kapitalisere på mulighetene, må bankene kunne utnytte det havet av informasjon som er til deres disposisjon. De må analysere strukturert og ustrukturert kundedata, og levere sanntidsinnsikt som resulterer i unike og overbevisende muligheter for kundeengasjement. Viktigst av alt, de må gi råd og løsninger på flere kanaler. ”

BI / BA handler ikke bare om å få mer nyttig informasjon. Det handler om å bruke data for å drive markedsføring fremover, og å omdanne markedsføringskampanjer til høyverdige, inntektsgenererende strategier for å øke kundemassen.

Tre trinn for å utnytte BI og BA i markedsføringsstrategi:
1. Talent – Sørg for at du har de riktige personene og lagene på plass for å kunne benytte BI / BA-plattformer.
2. Transformasjon – Skap en kultur i organisasjonen for å bruke BI / BA.
3. Teknologi – Velg- og implementer den riktige BI / BA teknologiløsningen.

Bank-markedsførere har ikke råd til å sitte på sidelinjen samtidig som digitale krav omformer hvordan finansinstitusjoner tiltrekker og beholder kunder. Nå er det på tide å bygge et veikart for å ta BI / BA inn i organisasjonen din. Data kan øke markedsføringssuksessen på måter som vil vises på organisasjonens bunnlinjer.

Kilder: The Financial Brand, PwC, McKinsey, Capgemini Consulting

Månedssammendrag Juni: Bankmarkedet

NAV: Registrert arbeidsledighet faller

e24: Det ble 600 færre helt arbeidsledige i Norge i juni. Andelen arbeidsledige er nå 2,6 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Nav.** – Den positive utviklingen vi har sett på arbeidsmarkedet så langt i år, fortsatte i juni. Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, skriver arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding
Les mer…

Regler om beregningsgrunnlaget for kravet til uvektet kjernekapitaldekning for banker mv.

Regjeringen: Krav til uvektet kjernekapitaldekning for banker mv. trer i kraft 30. juni 2017. Det følger av CRR/CRD IV-forskriften § 5 fjerde ledd siste punktum at Finansdepartementet skal fastsette regler om beregningsgrunnlaget i kapitalbrøken (eksponeringsmålet).
Les mer…

Derfor tror Janson (i SNN) at den nordnorske oppturen fortsetter

SpareBank 1: SpareBank 1 Nord-Norges konsernsjef Jan-Frode Janson har gode nyheter for lommeboka di: Den økonomiske veksten i Nord-Norge fortsetter i alle fall i to år til. ** Det kommer fram i en fersk analyse SpareBank 1 Nord-Norge har gjort av nordnorsk økonomi. Banken tror at den norske kronen vil holde seg svak, samtidig som rentene vil holde seg lave. Konsekvensen er gode tider for et Nord-Norge som ikke er avhengig av olje og gass.
Les mer…

Visa investerer i Klarna og inngår strategisk samarbeid

Visa: Visa og Klarna annonserer i dag at de har kommet til enighet om en avtale der Visa investerer i Klarna og samtidig inngår et strategisk samarbeid. ** – Klarna har demonstrert en ekspertise i forbrukerkreditt og netthandel, og sammen deler vi en felles visjon hvordan nett- og mobilhandel skal bli like enkel som den er i den virkelige verden, sier Jim McCarthy, executive vice president
Les mer…

NHOs spådom for norsk økonomi: – Blodfattig vekst

e24: Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tror ikke norsk økonomi når gamle høyder, selv om den verste oljebremsen trolig er over. ** Med mindre oljeprisene tikker veldig oppover ligger økonomien an til å vokse saktere enn før oljebremsen, tror arbeidsgiverorganisasjonens sjeføkonom, Øystein Dørum.
Les mer…

Toten Sparebank vil kjøpe tilbake lån

Hegnar: Totens Sparebank har engasjert Swedbank Norge for et mulig tilbakekjøp av deler av utestående fondsobligasjonslån. ** Tilbakekjøpet vil i tilfelle det gjennomføres være inntil og maksimalt 50 millioner kroner, og fastsatt pris vil meldes markedet før gjennomføring.
Les mer…

Eika: Arendal og Omegn Sparekasse har landets aller mest fornøyde kunder.

Arendals Tidende: En undersøkelse utført av analysebyåret Kantar TNS gir banksjef Per Olav Nærestad i Sparekassa grunn til å være svært fornøyd. Banken han leder i Arendal får best uttelling på kundeopplevlesesindeksen (KOI) på tvers av alle bransjer i privatmarkedet i Norge.
Les mer…

Italia blar opp 160 mrd kroner i tidenes redningsaksjon

Hegnar: To banker i landet mest velstående region må berges. Italia blar opp 19 millarder dollar, tilsvarende over 160 milliarder kroner, i tidenes redningsaksjon – og kan stille opp med ytterligere mer enn 110 milliarder kroner, dersom det skulle bli behov for det.
Les mer…

USAs største banker klarte stresstest

e24: De største amerikanske bankene er i stand til å takle en kraftig resesjon, sier USAs sentralbank etter en stresstest av bankene. ** Det verste hypotetiske scenarioet bankene blir utsatt for, innebærer et større tilbakeslag enn “den store depresjonen”, den globale krisen som oppsto etter børskrakket på Wall Street i 1929.
Les mer…

Skandiabanken skal gjenta suksessen. Satser i småbedriftsmarkedet

Skandiabanken: Skandiabanken utvider virksomheten og skal tilby den beste digitale bankløsningen for de minste bedriftene. ** I løpet av første halvår 2018 vil Skandiabanken tilby grunnleggende banktjenester for små bedrifter.
Les mer…

DNB samler havnæringene

Dagens Næringsliv: (innlogging) DNB har bygget ned utlån til shipping og offshore i flere år. Nå blir alle bransjer relatert til havet samlet i én avdeling. DNBs shipping-sjef Kristin H. Holth får også ansvaret for olje og fisk i banken. Næringsminister Monica Mæland ber andre banker følge etter
Les mer…

Nordea vil stadig træffe flyttebeslutning

Finans Watch: Den nordiske storbank vil ikke sætte en dato for, hvornår den vil meddele sin beslutning om at blive eller flytte hovedkvarteret fra Sverige. Men det bliver “før sommeren”, siger pressetalsmand.
Les mer…

Klarna har sikret seg lisens: Skal bli «bankenes Ryanair»

e24: Den svenske betalingstjenesten har endelig sikret seg banklisens i hjemlandet. Og de mener resten av banksektoren bør være redde. * Nå er endelig søknaden godkjent, og med 60 millioner brukere tror Klarna de kan bygge sin bankvirksomhet rimelig kjapt. Og true den etablerte næringen
Les mer…

Swedbank kjøper seg inn i analysehus

Dagens Næringsliv: Swedbank inngår strategisk partnerskap med Kepler Cheuvreux og lager nytt Oslo-kontor. * Swedbank går sammen med Kepler Cheuvreux (Cheuvreux) og danner et ledende miljø for aksjeanalyse og megling i Norge, Norden og Europa, ifølge en melding mandag.
Swedbank kjøper seks prosent av aksjene i Kepler Cheuvreux, og får plass i selskapets styre.
Les mer…

Øker renten i USA

Dagens Næringsliv: Onsdag klokken 20 kom nyheten: Federal Reserve øker renten i USA.
Til tross for skremmende lave inflasjonstall tre måneder på rad, så fastholder Fed-sjef Janet Yellen at det kommer nok en renteøkning i 2017.
Les mer…

Grong Sparebank går på børs

Pengemarkedsrente på bunnivå – bankene beholder gevinsten

e24: Da pengemarkedsrenta Nibor økte i fjor, ble det brukt som argument for å heve boliglånsrenta. Nå har Nibor falt tre ganger så mye, uten at renta justeres ned.
Les mer…

Spansk bankkrisetest

Dagens Næringsliv: Banco Popular er erklært betalingsudyktig etter en kortvarig innskuddsflukt. Aksjekapital og ansvarlig lånekapital gikk tapt, men innskuddene ble sikret.
Les mer…

Sparebank har priset egenkapitalbevis

Hegnar: Kursen i forbindelse med børsnotering av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet har blitt satt til 78 kroner, går det frem av en melding søndag.
Dette er tilsvarende en markedsverdi for bankens egenkapitalbevis på rundt 8,4 milliarder kroner
Les mer…

Sparebanken Vest – – Vestlandsindeksen underbygger troen på at vi har passert bunnen i norsk økonomi

Sparebanken Vest: Vestlandsindeks for andre kvartal bekrefter at optimismen er tilbake i det kriserammede Vestlandet. Bedriftslederne melder om en svak bedring i den økonomiske situasjonen, men er litt mer tilbakeholdne om utsiktene ut året. Oljerelaterte bedrifter derimot melder om både bedre tider i dag og ser betydelig lysere på fremtiden.
Les mer…

Regning for gulvkrav ender hos forbrugerne

Finans Watch: Hvis der indføres et gulvkrav på 75 pct., som Basel-komitéen lægger op til, ender regningen hos forbruger, lyder det fra Finans Danmark. * Basel-komitéen ligger, som FinansWatch kunne skrive sidste uge, op til, at det gulv for, hvor meget kapital der skal bindes, når der ydes lån, skal ligge på 75 pct. Regningen for det såkaldte gulvkrav vil dog blive sendt videre til forbrugerne
Les mer…

Forsikring mot arbeidsledighet avvikles

e24: Sparebank 1 Forsikring har gitt kundene beskjed om at forsikringen de tilbød mot arbeidsledighet blir avviklet. * Oljenedturen med prisfall og nedbemanninger har ført til store utbetalinger og dårlig butikk for tilbyderne i Sparebank 1 og partner BNP Paribas Cardif
Les mer…

SSB: Svak prisoppgang i mai

SSB: Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra april til mai, hovedsakelig som følge av høyere priser på matvarer. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,1 prosent i mai, mens KPI-JAE viste en oppgang på 1,6 prosent de siste tolv månedene.
Les mer…

DNB-direktør om unge ledertalenter: – Må forstå fremtidens business

e24: Kjerstin Braathen, finansdirektør i DNB og Ledertalentene-fagekspert, gir unge økonomihoder tips om veien til suksess.
Les mer…

Styret i Bank2 ASA foreslår at banken, gjennom en fisjon, skiller ut bankens fordringsfinansieringsvirksomhet

Bank2: Styret i Bank2 ASA foreslår at banken, gjennom en fisjon, skiller ut bankens fordringsfinansieringsvirksomhet og bankens aksjer i Finans2 AS i et separat selskap, Finans2 Kapital AS.
Les mer…

SSB: I starten av en moderat konjunkturoppgang?

SSB: Nye oppdatert konjunkturtendenser fra SSB. * Trolig omslag til oppgang, men lavkonjunktur en god stund til * Fall i arbeidsstyrken har gitt nedgang i arbeidsledigheten* Lav rente og svak krone* Klart fall i prisveksten og økt reallønn * Reduserte boligpriser og boligbygging
Les mer…

Christian Steffensen ny kommunikasjonsdirektør i Nordea

Nordea: Christian Steffensen (42) blir ny kommunikasjonsdirektør for Nordeas norske virksomhet.[image]Steffensen har det siste året vært pressesjef med ansvar for ekstern kommunikasjon i Nordea.- Christian Steffensen har vist seg som faglig dyktig og initiativrik, med evne til å skape synlighet for Nordea og bankens strategi. Vi er svært glade for at han tar utfordringen med å lede kommunikasjonsarbeidet for Nordea i Norge, sier Sara Helweg-Larsen, leder for Group Communications i Nordea.- Dette er en spennende mulighet, i en spennende tid. Som Nordens største bank har Nordea en viktig
Les mer…

Bitcoins stormer frem: Værdien er tredoblet i 2017

Finans Watch: Den digitale kryptovaluta Bitcoin har været enormt efterspurgt i 2017, hvor værdien er mere end tredoblet. Blandt iagttagere er der uenighed om, hvorvidt det er en boble, eller om kursen kan gå længere op.
Les mer…

Ekspres Bank (BNP Paribas) kjøper svenske SevenDay Finans

NTB: Forbrukerbanken Ekspres Bank kjøper svenske SevenDay Finans AB for å bli en nordisk bank. Oppkjøpet dobler bankens størrelse. * BNP Paribas-eide Ekspres Bank har hatt aktiviteter i Danmark og Norge i flere år. Med oppkjøpet av SevenDay Finans AB har banken nå en samlet utlånsbalanse på cirka 10,4 milliarder norske kroner og 200 ansatte på tvers av regionen.
Les mer…

STOREBRAND ASA: Endring i konsernledelsen

Storebrand: Wenche Martinussen er med virkning fra 1. juni utnevnt til ny konserndirektør
med ansvar for salg, marked og betjening for det norske personmarkedet.
Konserndirektør Geir Holmgren får ansvaret for produkt, salg og betjening for
det norske bedriftsmarkedet.
-Trenden mot individualisering i markedet forsterkes, og den digitale utviklingen skjer i et økende tempo. Dette er viktige grunner til tilpassinger i
organisasjonen sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.
Les mer…

Sparebanken Vest – søker IT utviklere og testere

Finn: Vi vil utvikle fremtidens sparebank i Bergen Et stort og faglig sterkt IT-miljø er kjernen i banken.
Den smilende gjengen her, og resten av utviklingsteamet innen datavarehus, søker nå en rekke nye kolleger.
VI skal styrke oss innen samtlige spesialistområder, så det er mange muligheter for kloke utviklere med gode analytiske evner.
Les mer…

Forbruker- og finanstrender 2017, inkludert daglgbanundersøkelsen kan du lese her

Finans Norge: Rapportene fra Forbruker- og finanstrender kan du nå se i sin helhet. ** Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004 innenfor bankmarkedet og siden 2006 innenfor forsikring. Fra 2017 er spørsmål fra Dagligbankundersøkelsen en del av Forbruker- og finanstrender.
Les mer…

Mediebruksundersøkelsen 2015

SSB: Statistisk sentralbyrå har gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier siden 1967. Fra og med 1991 har SSB gjennomført kvartalsvise mediebruksundersøkelser, som har blitt sammenfattet i en årlig rapport.
Les mer…

Nordmenn har betalingsanmerkninger for 39 milliarder kroner

Hegnar: Beløpene på ubetalte regninger øker. Det samme gjør antall anmerkninger. ** Nordmenn har ubetalte regninger til en verdi av 39 milliarder kroner i første kvartal 2017, ifølge en analyse fra Lindorff. Det er en økning på 3,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Les mer…

Konkurransefordeler i kombinasjonen av mennesker og teknologi

SSB forteller oss at nordmenn har gode digitale ferdigheter. Samtidig er norske ledere bekymret for om de har den rette kompetansen i bedriften. Men kombinasjonen av mennesker og teknologi kan virkelig skape konkurransefordeler for bank framover.

I følge SSB, har nesten halvparten av oss gode digitale ferdigheter. I Europa er bare Danmark og Luxembourg bedre. Ni av ti nordmenn sender regelmessig e-post, og like mange bruker nettbank.

En befolkning som er vant til å bruke digitale løsninger, er en viktig forutsetning for å kunne utnytte digitaliseringens muligheter til effektivisering og produktivitet. Det åpner blant annet for bedre og mer effektiv bruk av offentlige tjenester og bedre flyt av varer og tjenester gjennom økt netthandel.

Samtidig viser kartleggingen «Status Norge» at mange norske ledere er dårlig forberedt på det teknologiske skiftet. Alarmerende, bekymringsfullt og supernaivt, advarer ekspertene.

Kun én av fem mener de har den rette kompetansen i bedriften.

Så hvordan ser vi at norsk/nordiske banker forbereder seg.

Vi så på noen av utfordringene bankene har med å digitalisere seg i denne saken i mars, men bankene forsøker stadig å forbedre seg, noe vi ser som positivt, og her er noen av innspillene som har kommet den siste måneden:

Med utdanningsprogrammet “Brytningstid” skal NHH og Sparebanken Vest gi uvurderlig omstillings- og innovasjonskompetanse til Vestlandet!
Sparebanken Vest dekker 80 % av studieavgiften og oppfordrer kandidater til å søke innen 1 juni.

Video

Konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB, Benedicte Schilbred Fasmer skriver i Aftenposten:Vi har et eget team av Oppstartsloser, som gratis guider gründere gjennom jungelen av regler og deler kompetanse for å gi dem en god start. Vi arrangerer DNB NXT, en møteplass for investorer og gründere. Vi har laget folkefinansieringstjenesten Startskudd.no, og vi deltar med risikokapital i Innovasjon Norges Vekstgaranti-prosjekt. Målet er å etablere partnerskap som kan gi kommersielle muligheter for både oppstartsselskapene og DNB”.

Og hun mener at “Banker som ikke samarbeider med bølgen av ideer og innovasjon på finansområdet, kommer til å dø sakte, men sikkert.

Handelsbanken inngår et strategisk samarbeid med Stockholm Fintech Hub.
“Strategien vår er sentrert rundt personlige relasjoner, og for å styrke denne strategien, ser Handelsbanken etter innovasjon som kan gjøre den digitale opplevelsen mer personlig og det personlige møtet mer digitalt”, sier Stephan Erne, Chief Digital Officer hos Handelsbanken. “Partnerskapet med Stockholm Fintech Hub vil gi oss muligheten til å utvikle nye tjenester i samarbeid med FinTech-selskaper og andre aktører”

Vurdering

I følge rapporten Banking Technology Vision fra Accenture, vil fremtidens vinnere, ikke bare være karakterisert av teknologiske ferdigheter, men også hvordan de bruker teknologi til å styrke menneskene innad i organisasjonen. “Det er denne kombinasjonen av mennesker og teknologi som virkelig vil skape konkurransefordeler for bank framover”.

Rapporten peker på 5 trender de ser, og tiltak de mener bør gjennomføres for å møte fremtidens krav i forhold til disse trendene.

 

Kilder: SSB, Dagens Næringsliv, Aftenposten, Sparebanken Vest, The Financial Brand, Finextra, Accenture

Hva du bør vite om arbeidsledighetstall: Tre mål på ledighet

Vi har to offisielle mål på arbeidsledighet i Norge, NAVs registerbaserte ledighetsstatistikk og Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU). SSB tallene avviker fra NAV. Finansdepartementet satte ned en arbeidsgruppe som så nærmere på dette.

 

Kort oppsummert:

Ledighetsmålene

NAVs statistikk er en fulltelling av de som er registrert som arbeidsledige ved NAV-kontorene, mens AKU er basert på en spørreundersøkelse blant befolkningen mellom 15 og 74 år, hvor man også får med personer som søker jobb utenom NAV.

Som følge av at ikke alle som søker jobb, vil være registrert hos NAV, har AKU over tid fanget opp noen flere arbeidsledige enn NAV. Personer som ikke har rett på dagpenger, har liten tilbøyelighet til å melde seg som ledige hos NAV, men vil i en spørreundersøkelse likevel kunne definere seg som arbeidsledige.

Les arbeidskraftundersøkelsen som

En grunn til avvik i følge rapporten:

Personer som blir sagt opp fra sine stillinger, har stor tilbøyelighet til å melde seg som ledige hos NAV, siden de har opparbeidet seg rettighet til dagpenger. Samtidig blir de også fanget opp som arbeidsledige i arbeidskraftundersøkelsen.

– På Østlandet var det ikke så mange oppsigelser, men nye arbeidstagere som ble arbeidsledige fordi de ikke kom seg inn på arbeidsmarkedet, forklarer Ivar Torvik, Informasjonssjef i Samferdselsdepartementet

Dette er personer som typisk ikke har rett på dagpenger og derfor har lavere tilbøyelighet til å melde seg som ledige hos Nav. Disse blir derfor i stor grad bare fanget opp som ledige i AKU.
Dagens Næringsliv

Kilder: Dagens Næringsliv, SSB, Regjeringen, earlyWarning

Månedssammendrag Mai: Bankmarkedet

GDPR – EUs nye personvernforordning trer i kraft mai 2018, Vekst i både norsk og europeisk økonomi, Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at infrastrukturen er robust, med forbedringspotensiale, Monobank har spredd seg til Finland og BNP Paribas har nordiske ambisjoner

KRONIKK: GDPR styrker rettighetene til mannen i gata, men hva er egentlig GDPR?

Den 25. mai er det nøyaktig ett år til EUs nye personvernforordning trer i kraft i Norge. I denne kronikken forklarer sikkerhetsekspert Thomas Tømmernes i Atea hva GDPR betyr for deg som forbruker.
Les mer…

SSB

SSB: Svakere innenlandsk gjeldsvekst

SSB: Fortsatt svak vekst i detaljhandelen

SSB: Uendret varekonsum

SSB: Godt resultat for bankene

Norsk økonomi øker veksten

ECB-chef: Det økonomiske opsving bliver mere solidt og bredt

Der er god grund til optimisme på det europæiske kontinent, hvor det økonomiske opsving bliver stadig mere solidt og fortsætter med at sprede sig på tværs af sektorer og lande.
Les mer…

Monobank har godkjent første utlån i Finland

Norske Monobank har gjort sine første utlån i Finland. * Banken regner med å oppnå «betydelig volum i Finland allerede i år»., uten å tallfeste det. I Norge ventes det et utlånsvolum på 1,8 milliarder kroner innen utgangen av 2017.
Les mer…

Moody’s roser nordiske banker: Slår europæiske rivaler på indtjening

Ratingbureauet Moody’s ser stor effektivitet drevet af omkostningsreduktioner og digitalisering i den nordiske banksektor. * Moody’s mener, at kreditkvaliteten er stærk hos de seks største nordiske banker.
Les mer…

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) 2016 – Tap knyttet til betalingstjenester øker.

Den finansielle infrastrukturen i Norge er robust. Stabiliteten i 2016 var god, selv om det inntraff enkelte hendelser som medførte utilgjengelige betalingsløsninger i kortere perioder. Mot slutten av 2016 og inn i 2017 var det imidlertid en negativ utvikling i driftsstabiliteten. Digital kriminalitet og informasjon på avveie er de største truslene mot foretakenes systemer. Tap knyttet til betalingstjenester øker.
Les mer…

BNP Paribas Personal Finance har store nordiske ambisjoner

Den europeiske banken skal kapre markedsandeler i det norske utlånsmarkedet gjennom forbrukerbanken Ekspress Bank. – Vi har hittil vært små i Norge, men vi har store nordiske ambisjoner frem mot 2020 og sikter mot å bli en del av topp tre på det på det norske utlånsmarkedet, sier norgessjef i Ekspress Bank, Christian Eek.
Les mer…

Eurosonen leverer varene

Eurosonen leverer sterke PMI-tall. * Foreløpig PMI for industrisektoren i eurosonen var 57,0 i april, opp fra 56,7 i måneden før, rapporterer TDN Finans. På forhånd var det ventet en indeks på 56,5 poeng.
Les mer…

Ny måling viser sterkere vekst i norsk økonomi

En ny måte å måle den samlede økonomiske aktiviteten på, viser at veksten i norsk økonomi akkurat nå skyter ytterligere fart. ** Måling basert bl.a. på nyhetsstrømmer. *** Mens den offisielle BNP-målingen for Norge først publiseres i Statistisk sentralbyrås kvartalsvise nasjonalregnskap rundt én og en halv måned etter at kvartalet er avsluttet, måler FNI-indeksen utviklingen i BNP på daglig basis.
Les mer…

Roser regjeringens «gründerfradrag»: – Dette er et svært viktig tiltak som vi har jobbet lenge for

Bedriftsforbundet lovpriser milliardene som er drysset utover landsdelene som er rammet av oljebremsen, og at regjeringen fortsetter med det nye «gründerfradraget».
Les mer…

Lån i personmarkedet: Mindre lokalbanker, “kontorløse” banker og Danske Bank vinner markedsandeler de siste 2 årene

I en undersøkelse fra earlyWarning har man analysert utviklingen i markedsandeler på grupper av banker over de siste 9 kvartalene.

Hovedresultater fra perioden Q4 2014 – Q1 2017 i personmarkedet
Lokalbankene vinner terreng – markedsandeler opp 1,4% i perioden
DNB taper terreng – markedsandeler ned 2,2% i perioden
Online/kontorløse vinner terreng- markedsandeler opp 0,7% i perioden
Danske Bank vinner terreng – markedsandeler opp 0,8% i perioden
– for andre banker er det mindre endringer

FAKTA: Lokalbanker, «kontorløse», og Danske Bank vinner markedsandeler i et 2 års perspektiv

Markedsandelsutvikling Q4 2014, Q4 2015, Q1 2017

Vi har valgt å fokusere denne saken på markedsandeler for utlån i personmarkedet basert på følgende beregningsmåte, og som gjør at markedsandelene måles likt:
Teller = bankenes rapportere brutto utlån til privat-/personkunder, inkludert overføring til boligkreditt foretak og eventuelt til sine livselskaper.
Nevner = Husholdningenes brutto gjeld i banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og livsforsikringsselskaper*
– Hovedgrunnen til å ta med finansieringsselskaper i nevneren er at de fleste bankene også tilbyr billån og forbrukslån/kredittkort til sine personkunder.

Måling av markedsandeler gir mest mening om man gjør det lokalt. Dette kan earlyWarning bistå med. Skal man likevel gjøre denne øvelsen på landsbasis, er det nyttig å stille følgende spørsmål:
– Taper lokalbankene markedsandeler? Hvor mye vinner de kontorløse (online) bankene? etc.
Bankene selv har gjerne noe ulik praksis rundt hva de putter inn i både teller og nevner, og Finanstilsynet har som et eksempel sin egen måte å gjøre det på.

DNB, og også Nordea, fortsetter å miste markedsandeler i privatsegmentet. Lokale og regionale markedsandeler er mer interessant.

Å måle markedsandeler mot totalmarkedet kan være interessant i noen tilfeller, men det er gjerne store forskjeller på utviklingen i markedsstørrelsene geografisk, dvs regionalt og lokalt.

For en bank som «kun» er regional eller lokal, er det av begrenset verdi å kun gjøre målinger opp mot totalmarkedet

På tilsvarende måte, bør også banker som er landsdekkende måle sin markedsandelsutvikling mer fingranulert enn kun mot totalmarkedet – hvordan skal du ellers vite hvor du relativt sett vinner og hvor du taper, slik at du kan iverksette tiltak de rette stedene.

earlyWarning beregner kvartalsvise markedsstørrelser for utlån PM ned på regions- og kommunenivå. Vi hjelper banker å estimere markedsstørrelser på lokalt og regionalt nivå.

Kilder: SSB, Bankenes kvartals-/årsrapporter, earlyWarning