Rapport: amerikanske teknogiganter (ikke Fintech selskaper) utgjør den aller største trusselen mot bankbransjen

Store teknologibedrifter som Amazon, Facebook, Google og Apple er en større trussel mot tradisjonell bankvirksomhet enn fintech-bedrifter, ifølge en ny og veldokumentert rapport fra World Economic Forum.

I Norge som i resten av bankverden har Fintechbransjen med sine oppstartsbedrifter vært viet stor oppmerksomhet de siste par årene.
Fintech var en stor trussel mot bankenes hegemoni innenfor finanstjenester.

Status i dag:
I følge rapporten har Fintechbransjen aldri oppnådd tilstrekkelig størrelse og skalafordeler til å bli noen trussel og dermed kunne true bankenes hegemoni.
– I stedet har de tradisjonelle bankene vært smarte og inngått ulike typer partnerskap, kjøpt opp eller rett og slett gjort fintech selskapene til rene leverandører.
– Ja, Fintech har gitt bankene mye ny digital teknologi og avanserte analyseverktøy, gitt bedre og mer brukervennlige applikasjoner som har påvirket mange aspekter av tradisjonell bankvirksomhet – men som sagt så er det bankene som regjerer på toppen. Den disruptive effekten kom aldri.

Hvor kommer trusselen fra nå?

Fra rapporten: “The challenge to banks and insurers is down to large technology firms hollowing out the value proposition of these institutions by carrying out more core functions, even as banks and insurers lean ever more heavily on them to compete,”

I årene fremover: Rapporten fremhever at cloud computing, kunstig intelligens (AI) og avanserte analyser er tre områder som blir kritiske  differensieringsfaktorer i fremtidens finansbransje.
Faktum er at det er på disse områdene teknologigiganter som Google, Amazon, Facebook og Apple har langt dypere og bredere erfaring enn tradisjonelle banker. For å kunne hevde seg videre ser bankene for seg et enda dypere samarbeid med teknologiselskaper for å stå i mot GAFA (Google, Amazon, Facebook og Apple). Det er også banker som direkte samarbeider med GAFA for å få tilgang til kritisk teknologi den veien.

The WEF report uncovered eight forces that have the potential to shift the competitive landscape of the financial ecosystem.

Følgende krefter driver driver finansbransjen i tiden som kommer (i følge WEF)

 • Cost commoditization: Financial institutions are embracing new technologies to accelerate commoditization of cost drivers.
 • Profit redistribution: The location of profit pools within and between value chains are shifting with new technologies.
 • Experience ownership: Distributors will enjoy a position of strategic strength as owners of customer experience; manufacturers are expected to become hyper-scaled and hyper-focused.
 • Platforms: Financial institutions are shifting to multiple-provider platforms as a channel to distribute and trade across geographies.
 • Data monetization: Financial institutions are starting to use a combination of data strategies to follow the lead of tech firms in data monetization.
 • Bionic workforce: New technologies such as Artificial Intelligence will mean major shifts to financial institutions’ workforces.
 • Systemically important techs: Financial institutions of all sizes rely on large tech firms’ capabilities.
 • Financial regionalization: Diverging regulatory priorities and customer needs is making way to tailored regional models of financial services.

Link til rapporten: her

Rapport: amerikanske teknogiganter (ikke Fintech selskaper) utgjør den aller største trusselen mot bankbransjen

Store teknologibedrifter som Amazon, Facebook, Google og Apple er en større trussel mot tradisjonell bankvirksomhet enn fintech-bedrifter, ifølge en ny og veldokumentert rapport fra World Economic Forum.

I Norge som i resten av bankverden har Fintechbransjen med sine oppstartsbedrifter vært viet stor oppmerksomhet de siste par årene.
Fintech var en stor trussel mot bankenes hegemoni innenfor finanstjenester.

Status i dag:
I følge rapporten har Fintechbransjen aldri oppnådd tilstrekkelig størrelse og skalafordeler til å bli noen trussel og dermed kunne true bankenes hegemoni.
– I stedet har de tradisjonelle bankene vært smarte og inngått ulike typer partnerskap, kjøpt opp eller rett og slett gjort fintech selskapene til rene leverandører.
– Ja, Fintech har gitt bankene mye ny digital teknologi og avanserte analyseverktøy, gitt bedre og mer brukervennlige applikasjoner som har påvirket mange aspekter av tradisjonell bankvirksomhet – men som sagt så er det bankene som regjerer på toppen. Den disruptive effekten kom aldri.

Hvor kommer trusselen fra nå?

Fra rapporten: “The challenge to banks and insurers is down to large technology firms hollowing out the value proposition of these institutions by carrying out more core functions, even as banks and insurers lean ever more heavily on them to compete,”

I årene fremover: Rapporten fremhever at cloud computing, kunstig intelligens (AI) og avanserte analyser er tre områder som blir kritiske  differensieringsfaktorer i fremtidens finansbransje.
Faktum er at det er på disse områdene teknologigiganter som Google, Amazon, Facebook og Apple har langt dypere og bredere erfaring enn tradisjonelle banker. For å kunne hevde seg videre ser bankene for seg et enda dypere samarbeid med teknologiselskaper for å stå i mot GAFA (Google, Amazon, Facebook og Apple). Det er også banker som direkte samarbeider med GAFA for å få tilgang til kritisk teknologi den veien.

The WEF report uncovered eight forces that have the potential to shift the competitive landscape of the financial ecosystem.

Følgende krefter driver driver finansbransjen i tiden som kommer (i følge WEF)

 • Cost commoditization: Financial institutions are embracing new technologies to accelerate commoditization of cost drivers.
 • Profit redistribution: The location of profit pools within and between value chains are shifting with new technologies.
 • Experience ownership: Distributors will enjoy a position of strategic strength as owners of customer experience; manufacturers are expected to become hyper-scaled and hyper-focused.
 • Platforms: Financial institutions are shifting to multiple-provider platforms as a channel to distribute and trade across geographies.
 • Data monetization: Financial institutions are starting to use a combination of data strategies to follow the lead of tech firms in data monetization.
 • Bionic workforce: New technologies such as Artificial Intelligence will mean major shifts to financial institutions’ workforces.
 • Systemically important techs: Financial institutions of all sizes rely on large tech firms’ capabilities.
 • Financial regionalization: Diverging regulatory priorities and customer needs is making way to tailored regional models of financial services.

Link til rapporten: her

Arendalsuka: Runes råd om ledelse og innovasjon

Rune Bjerke har elleve år i sjefsstolen til DNB. Han møtte Goole-sjefen Jan Grønbech under Arendalsuka. DNB-sjefen mener tre ting er viktige for å møte digitaliseringen som er i full gang.

– For det første må man tørre å samarbeide med det som alltid har blitt sett på som konkurrenter. Det er gjennom nye og utradisjonelle partnerskap at man kan utvikle nye og spennende løsninger, sier han.

Viktig at ledere jobber mindre hierarkisk: – Det viktigste er å forsøke og få ledere og sjefer til å gi litt mer slipp, få dem til å skjønne at de ikke kan kontrollere alt, slik de historisk sett har kontrollert alt. Vi må jobbe mindre hierarkisk. Man må løfte folk og ideer opp, fremfor å tro at man kan skape ideene selv, sier Bjerke.

Han beskriver hvordan DNB skal jobbe i det han kaller «aksjonsorienterte team» i stedet for en «tradisjonell pyramide».

– Folk jobber sammen i en periode, for så å gå fra hverandre igjen til andre deler av organisasjonen, for å få mer fleksibilitet og kreativ kraft internt. I DNB har vi også begynt å etablere arealer som ingen eier, som står til disposisjon for ulike typer prosjekter og prosjektgrupper, både eksterne og interne.

Sist, men ikke minst, må man erkjenne at ting må skje fort! Veldig mye fortere enn det historisk sett har gjort før: Ikke på seks måneder, kanskje heller ikke på seks uker, men seks dager for å være først ute med den beste nye løsningen.

Goole-sjef Jan Grønbech poengterte at for å lykkes i fremtiden, må ledere legge til rette for tekniske løsninger på arbeidsplassen. Under Arendalsuka snakket han om hvem som vil overleve digitaliseringen fremover – og hvordan de kan gjøre dette.

– Det blir ikke lettere. Hver gang vi har hatt en krise eller et paradigmeskifte, har det vært noen i bedriften som har sagt «slapp av, dette har jeg vært med på før». Men nå står vi overfor en utvikling som ingen – selv ikke Google-lederne, har vært gjennom før. Det er en utfordring vi er nødt til å ta på alvor, sier Grønbech.

Original artikkel fra DNB

Intervju i Shifter

Arendalsuka: Runes råd om ledelse og innovasjon

Rune Bjerke har elleve år i sjefsstolen til DNB. Han møtte Goole-sjefen Jan Grønbech under Arendalsuka. DNB-sjefen mener tre ting er viktige for å møte digitaliseringen som er i full gang.

– For det første må man tørre å samarbeide med det som alltid har blitt sett på som konkurrenter. Det er gjennom nye og utradisjonelle partnerskap at man kan utvikle nye og spennende løsninger, sier han.

Viktig at ledere jobber mindre hierarkisk: – Det viktigste er å forsøke og få ledere og sjefer til å gi litt mer slipp, få dem til å skjønne at de ikke kan kontrollere alt, slik de historisk sett har kontrollert alt. Vi må jobbe mindre hierarkisk. Man må løfte folk og ideer opp, fremfor å tro at man kan skape ideene selv, sier Bjerke.

Han beskriver hvordan DNB skal jobbe i det han kaller «aksjonsorienterte team» i stedet for en «tradisjonell pyramide».

– Folk jobber sammen i en periode, for så å gå fra hverandre igjen til andre deler av organisasjonen, for å få mer fleksibilitet og kreativ kraft internt. I DNB har vi også begynt å etablere arealer som ingen eier, som står til disposisjon for ulike typer prosjekter og prosjektgrupper, både eksterne og interne.

Sist, men ikke minst, må man erkjenne at ting må skje fort! Veldig mye fortere enn det historisk sett har gjort før: Ikke på seks måneder, kanskje heller ikke på seks uker, men seks dager for å være først ute med den beste nye løsningen.

Goole-sjef Jan Grønbech poengterte at for å lykkes i fremtiden, må ledere legge til rette for tekniske løsninger på arbeidsplassen. Under Arendalsuka snakket han om hvem som vil overleve digitaliseringen fremover – og hvordan de kan gjøre dette.

– Det blir ikke lettere. Hver gang vi har hatt en krise eller et paradigmeskifte, har det vært noen i bedriften som har sagt «slapp av, dette har jeg vært med på før». Men nå står vi overfor en utvikling som ingen – selv ikke Google-lederne, har vært gjennom før. Det er en utfordring vi er nødt til å ta på alvor, sier Grønbech.

Original artikkel fra DNB

Intervju i Shifter

Månedssammendrag Innovasjon: August

– FinTech Hub i Bergen, Inkubator i Trondheim og i Danmark lanseres “Danish Finance Institute”.
– Apples Face ID på den nye iPhone 8 kan brukes til å autentisere kjøp via Apple Pay, og også andre satser videre på biometriske løsninger
– På arendalsuka ble et av fokusene hvordan lykkes digitalt (Se også egen sak i rapporten)
– Ny rapport fra World Economic Forum (Se også egen sak i rapporten)

FinTech Hub i Bergen, Inkubator i Trondheim og i Danmark lanseres “Danish Finance Institute”.

The Norwegian fintech scene has in few years grown from a modest infancy to a force to be reckoned with in only a few years. In order to utilize this potential we have decided to establish the association Finance Innovation with the main objective to build a global fintech hub. Behind the inititive is more than 20 key finance and tech companies in Bergen. The cluster will act as a catalyst to launch new initiatives in research, education, innovation infrastructure and internationalization.
Innlegg fra Hærnes

Fire startups allerede på plass i den nye inkubatoren i Trondheim, der målet er et sterkt finanssentrum i Trøndelag.
Sak fra Shifter

I august lanceres “Danish Finance Institute“, der skal hjælpe med at skaffe finansielle eliteforskere til de danske universiteter. Finans Danmark, dvs. Danmarks banker, støtter projektet med op mod 100 mio. kr. over de næste ti år. Pengene skal gå til at skaffe ekstra løn til nogle af verdens mest lovende finansielle forskere og til at belønne forskere ansat i Danmark, som får offentliggjort deres forskning i de absolut førende videnskabelige tidsskrifter.
Sak fra Finans Watch

Apples Face ID på den nye iPhone 8 kan brukes til å autentisere kjøp via Apple Pay, og også andre satser videre på biometriske løsninger

The front-facing 3D sensor on Apple’s upcoming iPhone 8 will be the device’s “crown jewel,” able to unlock the iPhone 8 in a “few hundred milliseconds” to give users quick access to their smartphone and quickly authenticate Apple Pay purchases.
Sak fra MacRumors

Norske Next Biometrics med stor Amerika-nyhet. Selskapets fingeravtrykksensor skal brukes i Nord-Amerikas første betalings- og identifikasjonskort.
Sak fra Hegnar

Mobile and electronics company, Samsung and Bank of America will start working with a focus group over the next six months, as they pilot the iris authentication scan that will allow customers to log into their bank accounts on their mobiles by taking a picture of their eye. The focus group consists of 1, 5000 Samsung and BofA employees, and was specially picked to represent the bank’s customer base, according to reports by Finovate.
Sak fra Bank Innovation

Ny rapport fra World Economic Forum (Se også egen sak i rapporten)

Disruption in the banking industry is coming from fintech firms, large tech companies and new types of competitors from China.

Large technology companies like Amazon, Facebook, Google and Apple are a greater threat to traditional banking than fintech firms, according to a report from the World Economic Forum.

In the World Economic Forum report titled Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment of Disruptive Potential in Financial Services, it is noted that fintech start-ups, while achieving success in terms of changing the basis for competition, have had less impact than expected in disrupting the overall competitive landscape. More importantly, the report found that there is increasing competition from global tech giants such as Google, Amazon, Facebook and Apple.
Sak fra The Financial Brand

På arendalsuka ble et av fokusene hvordan lykkes digitalt (Se også egen sak i rapporten)

Det blir ikke lettere, fastslår Jan Grønbech i Google Norge. Hittil har den teknologiske revolusjonen åpnet for nye og spennende løsninger, samtidig som digitaliseringen har og er i ferd med, å gjøre ansatte på mange arbeidsplasser overflødige. Fremover blir det kun vanskeligere for bedrifter å omstille seg, ifølge Google-sjef Jan Grønbech.
Sak fra DNB

– Det viktigste er at vi forsøker å få sjefer til å gi litt mer slipp, få dem til å skjønne at de ikke kan kontrollere alt, sier Rune Bjerke om hvordan store selskaper kan lykkes med innovasjon internt. ** Mange av de tradisjonelle bankene vil miste store deler av sine verdikjeder. Andre vil kunne vinne. De som er mest endringsvillige og flinkest til å se nye muligheter, ikke bare farer og trusler, de vil være morgendagens vinnere.
Sak fra Shifter

Andre nyheter

The Financial Brand: Conversational voice-first applications are the newest, and potentially most important, digital trend in commerce and banking. ** How can your organization keep up with the pace of voice-first application development? Here are 5 tips to avoid being left behind as organizations build conversational solutions for the Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod and other smart devices.

Finextra: Mizuho Bank has selected IBM’s recently announced regtech offering IBM Financial Crimes with Watson *2 that efficiently manages all financial crimes investigation efforts through streamlined research and advanced investigation techniques by employing cognitive technology.

The Financial Brand: With computers using the power of AI to build and refine mathematical models on their own, financial institutions must manage new risks.
Dilip Krishna and Nancy Albinson, Managing Directors with Deloitte’s Risk and Compliance Consulting Practice, explain some of these risks and what financial institutions can do to manage through them.

Finextra: Rabobank has built a 3D model of its own organisation and supporting IT systems to help visualise improvements that can be made as it embarks on its digital transformation programme.

Månedssammendrag Innovasjon: August

– FinTech Hub i Bergen, Inkubator i Trondheim og i Danmark lanseres “Danish Finance Institute”.
– Apples Face ID på den nye iPhone 8 kan brukes til å autentisere kjøp via Apple Pay, og også andre satser videre på biometriske løsninger
– På arendalsuka ble et av fokusene hvordan lykkes digitalt (Se også egen sak i rapporten)
– Ny rapport fra World Economic Forum (Se også egen sak i rapporten)

FinTech Hub i Bergen, Inkubator i Trondheim og i Danmark lanseres “Danish Finance Institute”.

The Norwegian fintech scene has in few years grown from a modest infancy to a force to be reckoned with in only a few years. In order to utilize this potential we have decided to establish the association Finance Innovation with the main objective to build a global fintech hub. Behind the inititive is more than 20 key finance and tech companies in Bergen. The cluster will act as a catalyst to launch new initiatives in research, education, innovation infrastructure and internationalization.
Innlegg fra Hærnes

Fire startups allerede på plass i den nye inkubatoren i Trondheim, der målet er et sterkt finanssentrum i Trøndelag.
Sak fra Shifter

I august lanceres “Danish Finance Institute“, der skal hjælpe med at skaffe finansielle eliteforskere til de danske universiteter. Finans Danmark, dvs. Danmarks banker, støtter projektet med op mod 100 mio. kr. over de næste ti år. Pengene skal gå til at skaffe ekstra løn til nogle af verdens mest lovende finansielle forskere og til at belønne forskere ansat i Danmark, som får offentliggjort deres forskning i de absolut førende videnskabelige tidsskrifter.
Sak fra Finans Watch

Apples Face ID på den nye iPhone 8 kan brukes til å autentisere kjøp via Apple Pay, og også andre satser videre på biometriske løsninger

The front-facing 3D sensor on Apple’s upcoming iPhone 8 will be the device’s “crown jewel,” able to unlock the iPhone 8 in a “few hundred milliseconds” to give users quick access to their smartphone and quickly authenticate Apple Pay purchases.
Sak fra MacRumors

Norske Next Biometrics med stor Amerika-nyhet. Selskapets fingeravtrykksensor skal brukes i Nord-Amerikas første betalings- og identifikasjonskort.
Sak fra Hegnar

Mobile and electronics company, Samsung and Bank of America will start working with a focus group over the next six months, as they pilot the iris authentication scan that will allow customers to log into their bank accounts on their mobiles by taking a picture of their eye. The focus group consists of 1, 5000 Samsung and BofA employees, and was specially picked to represent the bank’s customer base, according to reports by Finovate.
Sak fra Bank Innovation

Ny rapport fra World Economic Forum (Se også egen sak i rapporten)

Disruption in the banking industry is coming from fintech firms, large tech companies and new types of competitors from China.

Large technology companies like Amazon, Facebook, Google and Apple are a greater threat to traditional banking than fintech firms, according to a report from the World Economic Forum.

In the World Economic Forum report titled Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment of Disruptive Potential in Financial Services, it is noted that fintech start-ups, while achieving success in terms of changing the basis for competition, have had less impact than expected in disrupting the overall competitive landscape. More importantly, the report found that there is increasing competition from global tech giants such as Google, Amazon, Facebook and Apple.
Sak fra The Financial Brand

På arendalsuka ble et av fokusene hvordan lykkes digitalt (Se også egen sak i rapporten)

Det blir ikke lettere, fastslår Jan Grønbech i Google Norge. Hittil har den teknologiske revolusjonen åpnet for nye og spennende løsninger, samtidig som digitaliseringen har og er i ferd med, å gjøre ansatte på mange arbeidsplasser overflødige. Fremover blir det kun vanskeligere for bedrifter å omstille seg, ifølge Google-sjef Jan Grønbech.
Sak fra DNB

– Det viktigste er at vi forsøker å få sjefer til å gi litt mer slipp, få dem til å skjønne at de ikke kan kontrollere alt, sier Rune Bjerke om hvordan store selskaper kan lykkes med innovasjon internt. ** Mange av de tradisjonelle bankene vil miste store deler av sine verdikjeder. Andre vil kunne vinne. De som er mest endringsvillige og flinkest til å se nye muligheter, ikke bare farer og trusler, de vil være morgendagens vinnere.
Sak fra Shifter

Andre nyheter

The Financial Brand: Conversational voice-first applications are the newest, and potentially most important, digital trend in commerce and banking. ** How can your organization keep up with the pace of voice-first application development? Here are 5 tips to avoid being left behind as organizations build conversational solutions for the Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod and other smart devices.

Finextra: Mizuho Bank has selected IBM’s recently announced regtech offering IBM Financial Crimes with Watson *2 that efficiently manages all financial crimes investigation efforts through streamlined research and advanced investigation techniques by employing cognitive technology.

The Financial Brand: With computers using the power of AI to build and refine mathematical models on their own, financial institutions must manage new risks.
Dilip Krishna and Nancy Albinson, Managing Directors with Deloitte’s Risk and Compliance Consulting Practice, explain some of these risks and what financial institutions can do to manage through them.

Finextra: Rabobank has built a 3D model of its own organisation and supporting IT systems to help visualise improvements that can be made as it embarks on its digital transformation programme.

SpareBank 1 først ute med flere tjenester

SpareBank 1 Østlandet har, i samarbeid med SpareBank 1, utviklet en tjeneste som lar iPhone-brukere, overføre penger ved å bruke Siri (Apples stemmetjeneste) i SpareBank 1s mobilbank-app.

I første omgang vil tjenesten kun omhandle overføring mellom egne konti, men målet på sikt er å gjøre tjenesten tilgjengelig for alle slags overføringer og betalinger.

Video

– Banken blir mer og mer digital og vår jobb er å finne nye måter teknologien kan forenkle og hjelpe kundene på. Her er talestyring et av de viktigste satsingsområdene nå, sier Dag- Arne Hoberg, konserndirektør for innovasjon og utvikling i SpareBank 1 Østlandet.

Her ser du Espen Røe, fagsjef for produkt og løsninger i Sparebank 1 Østlandet, demonstrere stemmestyringen til tek.no:

Video

Raskere lånesøknad for alle SpareBank 1-kunder

Samtidig er nå samtlige 14 SpareBank 1-banker koblet på den nye digitale løsningen for samtykkebasert lånesøknad.

I ny digital lånesøknad slipper kunden å bruke tid på å finne fram skattemeldingen og lønnsslipper ved søknad om boliglån.

– Gjennom ny samtykkebasert lånesøknad henter SpareBank 1 informasjon om inntekt, formue og gjeld fra Skatteetaten basert på et samtykke som kunden gjør i låneprosessen. Det forenkler og effektiviserer søknadsprosessen, og kundene får raskere svar på lånesøknadene sine, opplyser Vibeke Thorin Moldestad, som er prosjektleder for samtykkebasert lånesøknad i SpareBank 1 Banksamarbeidet.

Men oppkjøpet av mCash har gitt tap etter sammenslåingen med Vipps

I oktober 2015 hev SpareBank 1 seg rundt og kjøpte Mcash. Men etter halvannet år ga sparebankene opp egen satsing på mobilbetaling og slo seg sammen med Vipps.

Dagens Næringsliv melder at i årsregnskapet for 2016 står det at selskapet SpareBank 1 Mobilbetaling tapte 185,4 millioner kroner på mobilbetaling dette året.

Det kan nå se ut som SpareBank 1 har gjort seg noen tanker om det å være først ute, og å utvikle ny teknologi ‘in-house’. Vi følger med på om de også fremover vil fortsette i denne gaten.

Kilder: SpareBank 1, Tek, Dagens Næringsliv

Bitcoin stiger enormt i verdi, og Oslo får egen Bitcoin-minibank

Oslo får sin egen Bitcoin-minibank.

– Stadig flere automater settes ut i verden, og det har blitt et populært tilbud for å skaffe seg kryptovaluta. Mange synes det tekniske ved kjøp av den digitale valutaen er vanskelig, så da tenkte vi at det var på tide å få på plass en automat i Oslo, sier Haavard Ostermann til digi.no, som er en av tre medeiere i selskapet Blockbridge som eier Oslo-automaten

Automaten blir levert av tsjekkiske General Bytes, og hvordan den fungerer ser du i videoen nedenfor:

Video

Aldri før har Bitcoin vært like mye verdt som den er i dag. Per 26. juni koster den digitale valutaen 2 533 amerikanske dollar, mens ved inngangen av året lå prisen på 950 amerikanske dollar. Til sammenligning koster en unse (27 gram) gull 1 240 dollar.

Det er blant annet en stigende etterspørsel etter bitcoins i Kina, samt at flere virksomheter i Russland og Japan har begynt å akseptere bitcoins som betalingsmiddel, som har drevet kursen i været.

Valutastrateg Niels Christensen fra Nordea, vurderer at: – Det er en utvikling som skriker mot himmelen, og stigningen er ifølge min vurdering, drevet av ren spekulasjon. Det er ikke noen underliggende krefter bak stigningen, og etterspørselen er kun drevet av en tro på at andre vil kjøpe bitcoins til en høyere pris.

Samtidig satser Putin på Bitcoin-konkurrenten Etherum

Den russiske presidenten ser store muligheter for nye forretningsmodeller gjennom kryptovalutaen Ethereum.

Ethereum er verdens nest største kryptovaluta etter Bitcoin. Russlands president Vladimir Putin skal være interessert i å ta i bruk den digitale valutaen, skriver Bloomberg.

Russlands sentralbank har allerede begynt å ta i bruk blockchain-teknologien i Etherum som del av et pilotprosjekt for internettbetalinger, og for å verifisere data med långivere, sa visesentralbanksjef Olga Skorobogatova under møtet i St. Petersburg.
Les mer på e24

Kilder: Digi, e24, Finans Watch

Månedssammendrag Juni: Innovasjon

Nova joins the robot revolution at Nordea Norway

FinExtra: Nordea Life and Pensions in Norway has welcomed its latest recruit, Nova, an AI-based chatbot that has been trained to respond to customer questions relating to pension and insurance in Norwegian. ** Nova is not the first robotic staffer introduced by the bank. ‘Virtual colleagues’ are already at work in several areas of the business, says Fras. Among them is Liv, at life and pensions, who has brought 80% faster process lead times, a 100% reduction in errors, and helped boost compliance, he says.
Les mer…

Norway’s Sparebanken Sogn Og Fjordane begins deployment of Backbase tech

FinExtra: Backbase, the leading omni-channel digital banking platform announces the launch of SSF Bank’s new mobile banking application, which forms part of a first phase of the bank’s move towards transforming its existing digital banking systems. ** SFF’s business teams will also benefit from having access to effective cross-selling and upselling tools that they can use to have direct control over the most important customer delivery channels.
Les mer…

GDPR: The catalyst for digital transformation

FinExtra: The countdown is on. The much-discussed EU General Data Protection Regulation (GDPR) will come into force in less than a year and has the Information Commissioner’s Office (ICO) on hand to dish out punitive fines for non-compliance. *@ The fact is that GDPR isn’t avoidable – it will impact organisations of all shapes and sizes – by embracing what’s required to ready themselves, organisations can actually use GDPR to their advantage.
Les mer…

Kapitalforvalter tester blockchain-handel med investeringsfonde

Finans Watch: Britiske Calastone har gennemført test af en blockchain-baseret teknologi til handel med investeringsfonde, og indtil videre er det lykkedes at få teknologien til at fungere. Det kan føre til store besparelser for investorerne, siger virksomheden.
Les mer…

Nesten to tredjedeler av foretakene fornyer seg

SSB: Til sammen 65 prosent av norske foretak omfattet av innovasjonsundersøkelsen rapporterte en eller annen form for innovasjonsaktivitet i perioden 2014-2016. Dette er betydelig høyere enn i perioden 2012-2014.
Les mer…

Hun blir Norges nye cybersikkerhets-sjef

Dagens Næringsliv: Etter å håndtert noen av de største dataangrepene i Norge, blir Marianne Aas (38) leder for FCKS, Norges nye Felles Cyberkoordineringssenter som skal koordinere de hemmelige tjenestenes innsats på cyberområdet.
Les mer…

Putin satser på Bitcoin-konkurrent

e24: Den russiske presidenten ser store muligheter for nye forretningsmodeller gjennom kryptovalutaen Ethereum. * Ethereum er verdens nest største kryptovaluta etter Bitcoin. Russlands president Vladimir Putin skal være interessert i å ta i bruk den digitale valutaen, skriver Bloomberg. * Russlands sentralbank har allerede begynt å ta i bruk blockchain-teknologien i Etherum som del av et pilotprosjekt for internettbetalinger, og for å verifisere data med långivere, sa visesentralbanksjef Olga Skorobogatova under møtet i St. Petersburg.
Les mer…

SpareBank 1 SR-Bank – Banki

SpareBank 1: Chatboter er som babyer. I framtiden vil de lære å snakke, stille relevante spørsmål og tolke humøret ditt, mener utvikler Baard Slaattelid. * – Spør du Banki i dag får du et standardsvar tilbake. I framtiden skal Banki bli flinkere til å stille relevante spørsmål for å skaffe opplysningene som trengs fra deg for å kunne hjelpe. Hvis du skriver: Jeg trenger et billån? Så skal Banki svare; hvilken bil skal du kjøpe? Hvor gammel er den? Roboten må også vite at for eksempel Tesla er elbil, sier Baard Slaattelid.
Les mer…

Finansnæringens digitale veiskille

Finans Norge: Den norske finansnæringen er liten, men svært produktiv. Det er vi blitt gjennom digitalisering.** Fremover vil teknologi bli den viktigste strategiske driveren. IT vil smelte sammen med finans. Selv om robotene kommer, vil det fortsatt handle om mennesker. Men ingen kan spå i dag hvem og hva som blir vinnerne litt lenger frem i tid. Konkurranseflatene vil dreie seg om valg av forretningsmodeller og partnerskap, og ingen vet hvem som vil vinne kundenes tillit.
Les mer…