Hovedstørrelser i Skadeforskring – markedsvolumer og vekst

Hovedtrekkene i markedsutviklingen i Skadeforsikring:
– Totalmarkedet har kommet ned fra en årsvekst på rundt 5% 2014 til ca. nullvekst de siste 6-7 kvartaler.
– Både privat- og bedriftsmarkedet har bidratt til reduksjonen i veksten
– Bedriftsmarkedet opplever en negativ 12 måneders vekst siden utgangen av 2015
– Privatmarkedet er noe bedre, med en veksttakt på 1-2 % siste 6-7 kvartaler.

PM Markedsutvikling i Skadeforsikring per 1 halvår 2017

Det siste året har volumet i privatmarkedet økt med 415,2 milliarder (bestandspremie), dette tilsvarer ca. 1,2% for veksten siste 12 måneder.

Det er verdt å merke seg at de store selskapene i hovedsak taper terreng, mens mellomstore vinner terreng.

Store selskaper:
Reduserer volum: Gjensidige og Tryg
Flat utvikling: DNB, If – dette selskapet ser ut til å ha stagget kundeflukten så langt.
Vinnere: SpareBank 1
Mellomstore selskaper:
Reduserer volum: Storebrand
Vinnere: Frende, KLP, Eika, Nemi, Codan

Selskapenes egenvekst

 

Nabobil tapte 6,6 millioner i 2016. Bytter forsikringspartner til Gjensidige

Fra august i år avslutter nabobil.no og If Skadeforsikring samarbeidet og nabobil.no går videre med Gjensidige.

Den nye kaskoforsikringen dekker: ansvar, brann, tyveri, glass, redning, kasko og underslagsdekning
– Maksimal erstatning er 1 000 000,– med leiebildekning i 10 dager.
– Egenandel: 12000,-


If var lenge ledende
på å utforske delingsøkonomien som inkluderte flere avtaler med selskaper innen denne bransjen. Nå kommer Gjensidige på banen med denne avtalen.

Nabobil taper penger

Resultatene fra 2016 viser at nabobil.no taper 6,6 millioner av en omsetning på drøyt 5 millioner.

Nabobil hentet inn 15 millioner fra investorer og har ca 8 millioner omløpsmidler og egenkapital igjen.

 

Månedssammendrag Forsikring: August

– Insr Insurance vil hente 400 mill. for å betale kjøpet av Nemi (320 mrd kroner)
– OBOS: Flere borettslag får egne selvbetjente leiebiler
– Økning i nybilsalget i juli: Hver tredje solgte personbil var en hybridbil
– Stor økning i private helseforsikringer

Insr Insurance vil hente 400 mill. for å betale kjøpet av Nemi (320 mrd kroner)

Insr Insurance Group vil hente inntil 400 millioner kroner etter å ha annonsert oppkjøp.

Insr Insurance Group, tidligere kjent som Vardia, har engasjert ABG Sundal Collier for å gjennomføre en rettet emisjon. Planen er å hente inn rundt 400 millioner kroner i bruttoproveny. Emisjonskursen er 7,0 kroner pr aksje.

Pengene skal brukes til kjøpet av Nemi Forsikring AS, samt til å styrke selskapets kapitalposisjon.
Sak fra Hegnar

OBOS: Flere borettslag får egne selvbetjente leiebiler

Femårsavtalen som er signert gir brukerne selvbetjente, lokalt tilgjengelige og rimelige leiebiler. Via Avis-appen kan medlemmer i OBOS, leietakere og beboere i nye og eksisterende OBOS-nabolag leie og låse opp den bilen de trenger. Bilene skal stå utplassert der folk bor.
Pressemelding OBOS

Økning i nybilsalget i juli: Hver tredje solgte personbil var en hybridbil

El- og hybridbiler fortsetter å vinne terreng på bekostning av bensin- og dieselmodeller.

Hittil i år har personbilene med hybriddrift 30,1 prosent markedsandel. I samme periode i fjor var den 23,9 prosent. Blant personbilene med hybriddrift var 2147 ladbare hybrider. I juli 2016 var 1865 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.
Sak fra Dagens Næringsliv

Stor økning i private helseforsikringer

At 13.000 flere nordmenn har fått privat helseforsikring, gir unødvendig arbeid for fastlegene, sier tillitsvalgte. ** Ifølge Finans Norge ble 517.465 nordmenn dekket av privat behandlingsforsikring 30. juni i år. Det er en økning på 13.655 fra årsskiftet, skriver Klassekampen. Omfanget har nesten tidoblet seg i løpet av de ti siste årene.
Sak fra Dagens Næringsliv

Andre nyheter

Storebrand: Storebrand Pensjonstjenester og Lillevold & Partners inngår samarbeidsavtale.
Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS og Storebrand Pensjonstjenester AS (SBP) har inngått en strategisk samarbeidsavtale om leveranse av aktuartjenester.

Dagens Næringsliv: Millennials tar knekken på industri etter industri. Både NHO og Innovasjon Norge har konkludert med at såkalte millennials ikke er som andre.
Noe misliker de, andre ting forstår de ikke meningen med.

NTB: Codan Forsikring: Codan/Trygg-Hansas halvårsregnskap for 2017.
Netto premieinntekt var på 1.064 millioner britiske pund (GBP) i Skandinavia (H1 2016: 965 millioner GBP rapportert), som tilsvarer en økning på 1% i fast valuta sammenlignet med samme periode i fjor.

Underwritingresultatet i første halvår 2017 var på 162 millioner GBP (H1 2016: 96 millioner GBP).

Combined Operating Ratio (COR) var på 81,9% (H1 2016: 88,5%) i henhold til britisk anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS).

Forbruker- og finanstrender 2017 – Skadeforsikring

Finans Norge utga rapportene fra Forbruker- og finanstrender 2017 rett før ferien. Det er Kantar TNS som har gjennomført undersøkelsen, som omfatter ca 2200 intervju, gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre.

30 % oppgir at de har kjøpt forsikring på nett. Primært er dette reiseforsikring, bil- og innboforsikring.

42% foretrekker å snakke med kundebehandler og 15% foretrekker å kjøpe forsikring digitalt.

34% er i meget eller stor grad villig til å dele informasjon om sin atferd med forsikringsselskapet for å få mer skreddersydde forsikringer (produkt og pris).

19% oppgir at de byttet hovedselskap innen skadeforsikring i løpet av det siste året. 73% av de som byttet oppgir at gunstigere pris er årsak.

Her er link til rapporten.

Skadeforsikring Norge – Oversikt over utvalgte markedshendelser gjennom 1. halvår 2017

Vi har satt sammen et utvalg hovedhendelser og trender for første halvår 2017.

Viktige hendelser:

Trender:

 • Innovasjon og roboter
  Forsikringsselskapene jobber for fullt med automatisering og digitalisering av prosesser og kundegrensesnitt. I Gjensidige “har man bare tatt ut rundt ti prosent av det identifiserte potensialet for digitalisering og robotisering i selskapet” (CEO), som sier at i første omgang er det støttefunksjonene (som skadeoppgjør) som robotiseres først.
 • Bilforsikring – Telematics
  SpareBank 1 Forsikring følger Rema Forsikring med lansering av Smart bilforsikring. If inngår samarbeid med Volvo og vil med kundens samtykke månedlig lese av kjørelengden og sende regning for faktisk kjørelengde. Det gjenstår å se om denne typen bilforsikring appellerer til norske kunder.
 • Oppkjøp
  Tryg kjøper OBOS Forsikring.
  Gjensidige gjør oppkjøp i Danmark og følger opp tendensen med å kjøpe markedsandeler utenfor Norge med at de kjøpte selskaper i Baltikum og porteføljer i Sverige i fjor.
 • IT kompetanse – in-house
  IT kompetanse er ikke lenger noe man henter fra konsultenthusene. Det er blitt en konkurransefaktor i digitaliseringen av prosesser og kundegrensesnitt. Både bank og forsikring skifter gradvis ut staben med IT kunnskap. Ikke bare til systemer og programmering, men i ledelse, marked, forretningsutvikling med tung IT bakgrunn. I Norge har vi sett flere eksempler på dette: “Gjensidige vil kaste ut konsulenter og hente inn «it-hoder»“.

Månedssammendrag Forsikring: Juli

I Gjensidiges skadeapp tar det nå rekordraske 1,6 sekunder fra en reiseskade er meldt inn til den er sendt til utbetaling.
Tribe lanserer Norges første forsikring for elbiler og hybridbiler.
Tolv ganger så mange private helseforsikringer på ti år
Økte premieinntekter for livsforsikring

I Gjensidiges skadeapp tar det nå rekordraske 1,6 sekunder fra en reiseskade er meldt inn til den er sendt til utbetaling.

Gjensidige fikk et resultat på 1,5 milliarder kroner. Nå går de for notering i Guinness rekordbok.

I Gjensidiges skadeapp tar det nå rekordraske 1,6 sekunder fra en reiseskade er meldt inn til den er sendt til utbetaling. –Tidligere hadde det amerikanske forsikringsselskapet Lemonade rekorden på tre sekunder.
Sak fra Dagens Næringsliv

Tribe lanserer Norges første forsikring for elbiler og hybridbiler.

Forsikringen dekker blant annet ødelagt eller stjålet ladekabel, veihjelp om du går tom for strøm, og tilbud om elbil som leiebil.
Sak fra tv2

Tolv ganger så mange private helseforsikringer på ti år

Over en halv million nordmenn har i dag privat helseforsikring, men den egentlige effekten av slike ordninger er ifølge forskerne vanskelig å måle.

Hittil er det bedriftsavtaler som har stått for brorparten av veksten. De største leverandørene opplyser at 80 til 90 prosent av forsikringene er kollektive avtaler.

Forskeren har i to omganger sett på sammenhengen mellom privat forsikring og sykefravær. Han har ikke funnet bevis for at forsikringene bidrar til en reduksjon i ventetiden.
Sak fra Dagens Næringsliv

Åtte av ti nordmenn mener det er uakseptabelt å vente mer enn to uker på undersøkelse eller utredning ved mistanke om sykdom. Like mange mener det er for lange ventetider i helsevesenet.
Sak fra SpareBank 1

Økte premieinntekter for livsforsikring

Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 2,5 prosent fra 2015 til 2016. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 0,1 prosent i samme periode.
Sak fra SSB

Andre nyheter

Finans Watch: Nordea Liv & Pension vil fra årsskiftet tilbyde sine privatkunder den samme afkastmotor, som har været populær blandt selskabets firmakunder.

Finans Watch: Mølholm Forsikring, som Gjensidige overtog fra PFA i maj, skal agere model for, hvordan Gjensidige vil sælge sundhedsforsikringer i hele Norden. “Mølholm er en strategisk vigtig satsning for os,” siger Helge Leiro Baastad, adm. direktør i Gjensidige, til FinansWatch.

e24: I juni ble det registrert 14.228 nye personbiler i Norge. Det er det høyeste tallet for den første sommermåneden siden 1986.
Junitallet er 28 prosent høyere enn snittet for samme måned de ti siste årene. I løpet av årets seks første måneder er det registrert til sammen 77.983 nye personbiler, 0,3 prosent flere enn i første halvår i fjor. Næringsandelen, inkludert privat leasing, står for 52,6 prosent av nybilsalget.

Dagens Næringsliv: Finansdepartementet sendte 4. juli ut forslag til regler for ny skattefavorisert sparing til pensjon. Finans Norge er meget fornøyd. – Den nye ordningen gjør at alle får en mulighet til å spare mer, sier Tom Staavi. Mange nordmenn sparer i dag kun to prosent av inntekten, og det er for lite. Det er veldig mange som bør spare mer og her får de en god måte å gjøre det på. Jeg håper flere prioriterer å putte mer penger i denne typen ordninger

Dagens Næringsliv: Venter millionutbetalinger etter flommen på Vestlandet

Markedsbenchmarking Skadeforsikring Q1 2017: Konkurrentprofilering blant 7 større aktører i det norske markedet

Analysen viser selskapenes markedsutvikling på ulike segmenter og produktområder med vekt på å få frem selskapenes sterke og svakere markedsposisjoner sett over en 4 års periode.
– Følgende selskaper er med i analysen: Storebrand, Gjensidige, Tryg, SpareBank 1, DNB, If og Eika. Detaljene i de utarbeidede selskapsprofilene kan studeres i vedlegget etter artikkelen.

Selskapsprofiler

Storebrand: Utpreget privatmarkedsaktør, med personforsikringer som beste markedsposisjon, særlig innen behandling og sykdom.
Økt sin markedsandel til 3,8% per Q1 2017 (fra 2,8% i Q1 2013) i PM.

Gjensidige: Allroundselskap og størst i (nesten) alle de store segmentene i PM og BM, ingen spesielt svake punkter.
Økt sin markedsandel til 24,1% per Q1 2017 (fra 22,3% i Q1 2013) i PM.

Tryg Norge: Allroundselskap og markedets klare nummer 3. Tryg Norge har Motor som sitt sterkeste segment, både i PM og BM. Jevnt over har de tapt markedsandeler de siste 4 årene.
Redusert sin markedsandel til 12,7% per Q1 2017 (fra 14,8% i Q1 2013) i PM.

SpareBank 1 Skadeforsikring: SpareBank 1 er sterkest i person- og privatmarkedet. SpareBank1 har spesielt sterke posisjoner i barneforsikring og ulykkeforsikringer innen PM med rundt 20% andel i begge segmentene.
Liten Økning i sin markedsandel til 13,6% per Q1 2017 (fra 13,3% i Q1 2013) i PM.

DNB Skadeforsikring:
 DNB er også person- og privatmarkedsorientert. DNB har prosentuelt hatt best utvikling innen ulykkesforsikringer og spesialforsikring. I personområdet PM, har DNB hatt en vekst fra 3,4% til 8,9% per Q1 2017.
Økt sin markedsandel til 6,2% per Q1 2017 (fra 5,0% i Q1 2013) i PM.

If Skadeforsikring Norge
: If sin sterkeste posisjon ligger i dag i BM/Næring. Selskapet har klart å beholde sin andel på rundt 24,6-25.0% i BM. I denne fireårsperioden sett under ett har If tapt andeler i nesten alle segmenter.
Redusert sin markedsandel til 23,9% per Q1 2017 (fra 19,3% i Q1 2013) i PM.
If er landets 2. største skadeforsikringsselskap.

Eika Skadeforsikring
: Eika har en god posisjon i privatmarkedet, men har også økt sin markedsandel innen BM/Næring. Det er volumsegmentene hus og bilforsikring (både i privat og næring) at Eika har sine sterkeste kort.
Stabil markedsandel på 4,8% per Q1 2017 (fra 4,7% i Q1 2013) i PM.

 

Vedlegg og detaljer per selskap

Storebrand Skadeforsikring

Gjensidige Norge

Tryg Norge

SpareBank 1 Skadeforsikring

DNB Skadeforsikring

If Skadeforsikring Norge

Eika Skadeforsikring

Kilder: Finans Norge, earlywarning

Tryg lanserer ny utleieforsikring. En sammenlikning med Sparebank1 “Døgnforsikring” om egnethet i delingsøkonomien

For om lag 1 år siden lanserte Sparebank 1 ”Døgnforsikring Bolig” som på samme måte som Tryg sin nye utleieforsikring, skal dekke skader som ikke dekkes av din vanlige innboforsikring ved utleie av egen bolig. Men forsikringene skiller på noen viktige områder.

Sammenlikning av de to forsikringene viser at de dekker to ulike behov

Hovedforskjell:
– Sparebank 1: Tilpasset korttidsutleie
– Tryg: Langtidsutleie
Likheter:
Begge forsikringene er et tilleggsprodukt utover vanlig innboforsikring, underforstått at innboforsikringen ikke dekker leieforhold og hendelser fullt ut.

Hva sier Tryg:
“Utleie gjennom tjenester som Airbnb kan også ha nytte av denne dekningen, men alt innholdet passer ikke for dem, slik som erstatning av tapt husleie og dekning av utgifter knyttet til utkastelse. Ved kortidsutleie via Airbnb vil også deres egen «hærverk-forsikring hjelpe deg”

Hva sier Sparebank 1:
”Vi forventer at kortidsutleie av egen bolig eller hytte vil vokse kraftig fremover. Derfor vil vi nå tilby døgnforsikring for å sikre at kundene får riktig dekning ved slik utleie. Denne forsikringen kan kjøpes av alle, uavhengig av hvor de har sine andre forsikringer”

Tryg sin utleieforsikring er bare delvis tilpasset delingsøkonomien

I tidligere rapporter har vi beskrevet hvorfor delingsøkonomien er på fremmarsj, og globalt forventes også forsikringsmarkedet å måtte dekke nye behov i kjølvannet av dette. Situasjonsbetinget forsikring (eller mikroforsikringer) vil engasjere og glede den såkalte millenniumsgenerasjonen. I denne sammenlikningen dekker derfor SpareBank 1-forsikringen dette behovet bedre.

Kilder: Sparebank1, Tryg, earlyWarning

Elbilforeningen og Storebrand med egen elbilforsikring

På grunn av et fordelsaktig avgiftsregime skifter Norge til elbil i raskt takt. Nybilsalget viser en markedsandel på nesten 16% av elbiler i 2016. Nå kommer Elbilforeningen og Storebrand med egen elbilforsikring. Elbileiere har egne behov, og elbilen har en annen teknisk utførelse som skiller seg fra bensin- og dieselbiler. – Det er ikke noen vits i å betale for å forsikre deler en elbil ikke har, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

Produktet er spesielt tilpasset elbilister, og dette er første gang Storebrand samarbeider med en ideell aktør om utviklingen av et nytt forsikringsprodukt. Storebrand Liv har i lengre tid satset på bærekraftige investeringer, og det faller naturlig i forlengelsen av dette å føre linjen over til skadeforsikringsdelen også.

Produktet skal være konkurransedyktig på pris, og vil inneholde hjelp ved strømstans og å få erstattet ladekabelen ved tyveri.

Elbilbestanden er i dag over 115.000 i Norge, og salget er stadig økende. Norge har som mål at i 2025 skal alle personbiler solgt i Norge skal være utslippsfrie.

Andre konkurrenter

Tryg Forsikring: med eget elbilprodukt i løpet av 2017.
Gjensidige: ikke eget produkt, mener det dekkes av plussforsikringen
If: ikke eget produkt fordi de har samme skadestatistikk som andre bilister.

Elbilstatistikk – Nybilsalget er betydelig, men i prosent av vår totale bilbestand ligger den på 3%

Fortsatt kun 3% av bestanden

 Men , en høy andel av nybilsalget

 

Kilder: Elbilforeningen, DN