Boligprisveksten i August – Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent.

Boligprisene i Norge steg nominelt med 1,2 prosent i august 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent. Boligprisene er nå 3,1 prosent høyere enn for et år siden. 

– “Boligprisene utviklet seg i august svakere enn normalt, og denne trenden er gjennomgående for hele landet. Til tross for dette er det solgt mange boliger i løpet av måneden, noe som vitner om et marked i balanse. I lys av den rekordsterke veksten i boligprisene i store deler av Norge i 2016 er det naturlig med en korreksjon som den vi har vært vitne til de siste månedene,” Eiendom Norge

De fleste storbyene hadde negativ nominell vekst i august – foruten Bergen.
– Prisene i Bergen, Stavanger og Kristiansand ligger lavere nå enn for ett år siden.
– På landsbasis fikk Norge en nominell vekst i august på 1,20%

Billigere å leie enn å eie en stund fremover?

Både SSB og DNB venter negativ vekst i 2018 (SSB også i 2019). For nye boligkjøpere kan det derfor lønne seg å leie fremfor å eie en stund fremover.
– “Kostnaden ved å leie kan være mindre enn kostnaden ved å ta opp lån for å kjøpe bolig i et kort tidsperspektiv på tre til fem år” (DNB).

Månedssammendrag Bolig: August

– Boligprisene steg med 1,2 prosent i august
– Spår at det på kort sikt, kan være billigere å leie enn å eie i Oslo
– Rekordmange boliger til salgs
– Færre førstegangskjøpere

Boligprisene steg med 1,2 prosent i august

Boligprisene i Norge steg med 1,2 prosent i august 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent.

Boligprisene er nå 3,1 prosent høyere enn for et år siden.

– Salgsvolumet både i august og så langt i 2017 er på nivå med 2016. Unntaket er i Oslo og Bergen hvor det er solgt 9,0 og 6,5 prosent færre boliger i august sammenlignet med 2016.
Sak fra Eiendom Norge

Spår at det på kort sikt, kan være billigere å leie enn å eie i Oslo

DNB mener det vil ta rundt tre år før boligprisene i Oslo er tilbake på nivået fra sist vår. Dermed kan det være billigere å leie enn å eie på kort sikt.

– Ifølge våre prognoser vil boligprisene falle videre, men i et avtagende tempo, fram til sommeren 2018. Deretter venter vi stabile priser, og så forsiktig oppgang i 2019 og 2020, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
Sak fra e24

Rekordmange boliger til salgs

Etter måneder med prisfall har boligkjøpere i Oslo fått større makt og flere tusen objekter å velge og vrake i.

Nå har boligtilbudet nådd et nivå meglerbransjen ikke har sett maken til siden 2008, rett før finanskrisen lammet markedet.

I sommer har det ligget over 3.000 boliger ute for salg i Oslo, og antallet har nå passert 4.000, viser E24s sammenstilling av tall fra Finn og Eiendom Norge.
Sak fra e24

Færre førstegangskjøpere

Det har blitt færre førstegangskjøpere i Norge, og Oslo har den største nedgangen, viser ny statistikk. Meglertopp mener partiene bør sette løsninger på dagsorden.
Sak fra e24

Andre nyheter

SSB: Antall omsatte boligeiendommer i fritt salg økte med 3 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Økningen var størst i Akershus og Rogaland med henholdsvis 16 og 8 prosent flere boligsalg. For fritidsboliger i fritt salg var det derimot en nedgang på 2 prosent i samme periode.

SSB: Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 10 prosent fra juni til juli, viser sesongjusterte tall.

e24: I byen hvor boligprisene har falt i tre strake måneder, selges noen objekter fortsatt langt over prisantydning. Hva forteller det om markedet?

Månedssammendrag Bolig: August

– Boligprisene steg med 1,2 prosent i august
– Spår at det på kort sikt, kan være billigere å leie enn å eie i Oslo
– Rekordmange boliger til salgs
– Færre førstegangskjøpere

Boligprisene steg med 1,2 prosent i august

Boligprisene i Norge steg med 1,2 prosent i august 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent.

Boligprisene er nå 3,1 prosent høyere enn for et år siden.

– Salgsvolumet både i august og så langt i 2017 er på nivå med 2016. Unntaket er i Oslo og Bergen hvor det er solgt 9,0 og 6,5 prosent færre boliger i august sammenlignet med 2016.
Sak fra Eiendom Norge

Spår at det på kort sikt, kan være billigere å leie enn å eie i Oslo

DNB mener det vil ta rundt tre år før boligprisene i Oslo er tilbake på nivået fra sist vår. Dermed kan det være billigere å leie enn å eie på kort sikt.

– Ifølge våre prognoser vil boligprisene falle videre, men i et avtagende tempo, fram til sommeren 2018. Deretter venter vi stabile priser, og så forsiktig oppgang i 2019 og 2020, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
Sak fra e24

Rekordmange boliger til salgs

Etter måneder med prisfall har boligkjøpere i Oslo fått større makt og flere tusen objekter å velge og vrake i.

Nå har boligtilbudet nådd et nivå meglerbransjen ikke har sett maken til siden 2008, rett før finanskrisen lammet markedet.

I sommer har det ligget over 3.000 boliger ute for salg i Oslo, og antallet har nå passert 4.000, viser E24s sammenstilling av tall fra Finn og Eiendom Norge.
Sak fra e24

Færre førstegangskjøpere

Det har blitt færre førstegangskjøpere i Norge, og Oslo har den største nedgangen, viser ny statistikk. Meglertopp mener partiene bør sette løsninger på dagsorden.
Sak fra e24

Andre nyheter

SSB: Antall omsatte boligeiendommer i fritt salg økte med 3 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Økningen var størst i Akershus og Rogaland med henholdsvis 16 og 8 prosent flere boligsalg. For fritidsboliger i fritt salg var det derimot en nedgang på 2 prosent i samme periode.

SSB: Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 10 prosent fra juni til juli, viser sesongjusterte tall.

e24: I byen hvor boligprisene har falt i tre strake måneder, selges noen objekter fortsatt langt over prisantydning. Hva forteller det om markedet?

Boligpriser – Ned 1,2 prosent (sesongkorrigert ned 0,2%) i juli

Prisene er nå 4,8% høyere enn i juli 2016.

– “Boligprisene gikk som forventet ned i juli måned. Grunnet fellesferien er dette normalt, og sammenliknet med tidligere år skiller ikke årets juli-måned seg ut. Prisnedgangen i juli blir normalt korrigert inn med en oppgang i august. Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt”, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Faktorer som drar boligprisene ned:
– Tilbudsiden øker, “det har ikke blitt lagt ut flere boliger til salgs i Norge siden 2007”
– Etterspørselen er redusert med den nye boliglånsforskriften og etterfølgende innstramming i kredittpolitikken i bankene.
– Psykologisk effekt – mye negativ presse som spiller på frykten for et større boligprisfall
Likevel er det drivere som virker i motsatt retning:
– Fortsatt forventninger om lave renter fremover
– Positiv trend og forventninger om godt driv i norsk økonomi
– Arbeidsledigheten på vei ned

Oversikt over andre faktorer:

Belåningsgraden*)

Vektet gjennomsnittlig belåningsgrad for låntakere som
benyttet lånet til kjøp av bolig, var på 74 prosent. For unge låntakere ligger belåningsgraden på 82% i 2016.
*) Total lån på boligen i prosent av forsvarlig verdigrunnlag for boligen.

 

Gjeldsgraden 
Husholdningenes gjeld i % av inntekt er historisk høy i 2016. Vektet gjennomsnittlig gjeldsgrad, målt som samlet gjeld i % av brutto inntekt, var 323 % for låntakere (i 2016) som tok opp nedbetalingslån med pant i bolig. For unge låntakere var gjeldsgraden 371 %.

 

Selv med økende gjeldsgrad og belåningsgrad har nordmenns boligkostnader gått ned med 4,6 prosent siden 2008. Den generelle andelen av inntekten nordmenn bruker på bolig har sunket fra 18,9 prosent i 2008 til 14,3 prosent i 2016. Hovedgrunnen er at lave boliglånsrenter utgjør lavere bokostnader. Men situasjonen er slik at med eventuelle økte renteutgifter vil mange få problemer.

Kilder: Eiendom Norge, SSB, Finanstilsynet, Eurostat, E24, earlyWarning

Månedssammendrag Bolig: Juli

Boligprisene falt 1,2 prosent i juli, men andel av inntekt brukt på bolig faller også.
Flere tror boligprisfallet fortsetter, mens noen tar det hele med stor ro.
I juni 2016 var 731 boliger til salgs i Oslo, mens det var 2547 til salgs i juni i år, en oppgang på 248 prosent.
De alternative meglerhusene Fair og Propr tror fortsatt på alternative og billige salgskonsepter.

Boligprisene falt 1,2 prosent i juli.

Boligprisene her til lands falt nominelt med 1,2 prosent juli, sammenlignet med juni. * I juli var de gjennomsnittlige boligprisene i Norge 4,8 prosent høyere enn i juli 2016.

Til sammenligning var 12 månedersveksten på 6,3 prosent fra juni 2016 til juni 2016. Fra februar 2016 til februar 2017 var årsprisveksten på 13 prosent.
Sak fra Dagens Næringsliv

Den generelle andelen av inntekten nordmenn bruker på bolig har sunket fra 18,9 prosent i 2008 til 14,3 prosent i 2016.
Sak fra e24

Flere tror boligprisfallet fortsetter, mens noen tar det hele med stor ro.

– Det er sannsynlig at prisfallet fortsetter utover høsten, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– I januar 2018 ser vi for oss at prisnivået på boliger i Norge vil være omtrent som i januar i 2017. Det betyr at prisoppgangen vi har sett tidligere er radert ut, sier hun.
Sak fra NRK

Det verste er ennå ikke tatt ut i Oslo-markedet, tror NTNU-professor Ragnar Torvik. Det er grunn til å tro at det er de mest attraktive boligene som er solgt, og at disse dermed i gjennomsnitt oppnår en bedre pris enn de boligene som ikke er solgt. De mindre attraktive boligene må trolig prises enda lavere enn de gjør i dag, tror han.
Sak fra Dagens Næringsliv

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets blir ikke mye urolig av prisfallet i boligmarkedet. Boligprisene falt med 1,6 prosent i juni, og i Oslo var fallet på 3,1 prosent. Det er det kraftigste fallet i noen juni-måned, og prisene er nå 4,4 prosent lavere enn i april. – En korreksjon på si 10 prosent herfra i Oslo virker ikke urimelig. Vi er jo bare tilbake på nivået fra sist sommer, skriver Bruce.
Sak fra Dagens Næringsliv

I juni 2016 var 731 boliger til salgs i Oslo, mens det var 2547 til salgs i juni i år, en oppgang på 248 prosent.

Gjett hva som skjer med prisene når tilbudet øker med 248 prosent og etterspørselen faller? Svaret finner du i boligmarkedet i Oslo. I juni 2016 var det bare 731 boliger tilgjengelige for salg i Oslo. I juni i år har tallet steget til 2547 boliger ved utgangen av juni. Det er en dramatisk oppgang på hele 248 prosent.
Krever innlogging: Sak fra Dagens Næringsliv

De alternative meglerhusene Fair og Propr tror fortsatt på alternative og billige salgskonsepter.

Sviktende lønnsomhet gjør at Fair Eiendomsmegling stenger dørene. Men sjefen mener fortsatt billigkonsepter er liv laga.
Sak fra e24

Boligprisene synker, samtidig som norske meglere melder om nedgang i antallet besøkende på visning. Nå ber Propr-sjefen selgere vurdere om de trenger megleren.
Sak fra e24

Andre nyheter

SSB: Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 31 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall. Det var særlig byggetillatelser i Oslo som bidro til økningen.

e24: Fortsatt hett sjøhytte-marked – men store prisforskjeller mellom øst og vest. Prisene på sjøhytter på Østlandet har steget markant siden i fjor, opplever megler. På Vestlandet er markedet mer variabelt.

e24: Markedet i Oslo flommer over av usolgte boliger, men utbyggerne vil ikke sette ned prisene.
Også konkurrenten Obos merker forskjellen, og konsernsjef Daniel Siraj sier til avisen at vi er tilbake på et 2014-nivå, men at det er uaktuelt å sette ned prisene på prosjektene som legges ut fremover.

Boligmarkedet er under nedkjøling, men faren er ikke over i følge Finanstilsynet

Finansdepartementet sitt tiltak med å stramme inn reglene for boliglån, for å motvirke risiko for stigende boligpriser og gjeldsvekst for norsk økonomi, har virket.

Selv om det er tegn til nedkjøling i boligmarkedet, mener Finanstilsynet-sjef Morten Baltzersen at boligprisveksten fortsatt er høy. Han er bekymret for at nordmenns gjeld øker fra et allerede rekordhøyt nivå. Selv om den siste utviklingen i boligprisveksten er god, er prisene fortsatt høye, og det er for tidlig å si at faren er over.

Lavere vekst i boligprisene forventes

*Boligprisene per juni. 2017

Prognosene av boligprisvekst og gjeld

Gjeldsveksten er høyere enn inntektsveksten

Basert på de siste tallene fra SBB om gjeldsutvikling, var husholdningenes gjeldsvekst litt lavere i april, men med 6,5% vekst i mai er den fortsatt høyere enn generell inntektsvekst, og gjeldsforholdet stiger.

Faren er blant annet at høyt belånte husholdninger kan forsterke tilbakeslag i økonomien, ved at de blir tvunget til å stramme inn livreimen for å kunne betjene gjelden i dårligere tider, eller hvis renten øker.

Så lenge gjeldsveksten er høyere enn generell inntektsvekst, sammen med høye boligpriser, vil risikoen i finanssystemet være tilstede og økende.

Kilder: Norges Bank, SSB, earlyWarning, pressemeldinger

Boligprisene – Største juni-fall noensinne

Boligprisene i hele Norge falt nominelt med 1,6 prosent i juni, sammenliknet med mai, viser ny statistikk fra meglerbransjen. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene ned 0,7 prosent fra forrige måned. 

-“Boligmarkedet har de siste månedene vært gjennom et tydelig taktskifte, der prisene på landsbasis preges av prisfallet i hovedstaden. Det er grunn til å forvente en svakere pristrend i boligmarkedet også i månedene som kommer”, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge. 

Boligprisendringer i juni

  • Boligprisene i Oslo har falt ned med 3,1 prosent den siste måneden, men har steget med 11,5 prosent de siste 12 månedene, og 41,7 prosent de siste 3 år.
  • I Norge har prisene steget med 6,3 prosent de siste 12 månedene.
  • I Bergen har prisene falt ned med 1,6 prosent siste måned, men har steget med 1,1 prosent siste 12 måneder. I løpet av de siste 3 år har boligprisene steget med 15,2 prosent.

-“De regionale forskjellene i tolvmånedersveksten er i ferd med å bli vesentlig mindre. Samtidig oppleves markedene veldig ulikt. Oslo-markedet er langt svakere enn landet forøvrig, som eksempel opplever byer som Tromsø, Trondheim og Stavanger et velfungerende og godt boligmarked”, sier Dreyer.

Boliglånsvolum m/pant i bolig

– Boliglånsveksten nådde det laveste punktet siden slutten av 2013. I løpet av mars-april 2017 gikk veksten ned med 3,57 prosent.

– Reduksjon i utlånsvolumet viser at bankene har tatt grep siden nyttår i.h.t. nye utlånskrav fra departementet.

Kilder: Finansportalen, Eiendom Norge, SSB

Månedssammendrag Juni: Bolig

Advarer om boliglånskrasj i Sverige

Dagens Næringsliv: Sveriges sentralbanksjef «bjeffer» mot politikerne igjen. * – Vi har en stor hodepine i svensk økonomi. For at vi skal bli i stand til å klare dette må vi håndtere husholdningenes gjeld. For det første er det både ubehagelig og forstyrrende å se at vi har en så kollektivt manglende evne til å håndtere dette på en god måte. En slik utvikling slutter som regel ikke lykkelig, sa Ingves på seminaret Bank & Finans i Stockholm i mars.
Les mer…

Sjeføkonom spår boligprisfall på 20 prosent i Oslo

e24: Sjeføkonom Øystein Børsum mener prisene allerede har falt ti prosent fra toppen i hovedstaden, og tror det er like mye nedgang i vente. – Det som skjer nå er et kjempeomslag, mener han. ** – Det som skjer nå er et kjempeomslag. Både på boble fra i fjor, tror jeg, på kredittinnstramming og på tilbudssiden – og dermed på psykologien. Derfor sier jeg at hvis det ikke har falt 20 prosent fra toppen i år, blir jeg overrasket, lyder resonnementet til Børsum.
Les mer…

SSB: Økte nybyggpriser

Dagens Næringsliv: Prisene på nye boliger øker, viser Statistisk Sentralbyrås prisindeks over nye boliger for første kvartal 2017. Nye boliger totalt har i gjennomsnitt blitt 10,7 prosent dyrere i 1. kvartal 2017 sammenlignet med 1. kvartal 2016. ** Nye blokkleiligheter og småhus har blitt 15,3 prosent dyrere fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i 2017. I denne perioden steg prisene på nye eneboliger bare 1,8 prosent
Les mer…

Øystein Olsen om nedkjølingen i boligmarkedet: – En utvikling som måtte komme

e24: Men det er for tidlig å gå fra å være bekymret for at det er altfor varmt i boligmarkedet til at det er altfor kaldt, mener sentralbankesjefen. ** Siden februar har imidlertid boligprisveksten snudd. Mens Oslo var den store driveren på veien oppover er hovedstaden nå bremseklossen i prisstatistikken.
Les mer…

Fersk rapport: Kraftig fall i nyboligsalget

e24: Det har blitt solgt 39 prosent færre nyboliger i de to siste månedene enn på samme tid i fjor. Samtidig har antallet usolgte boliger økt med drøyt 1.000, viser fersk rapport. * – Det er det mange grunner til, men det er ikke mulig å komme utenom den nye boliglånsforskriften.
Les mer…

Bank: Fire av fem boligspekulanter i Oslo ville ikke fått lån i år

e24: Norske banker melder om kraftig nedgang i antall kunder i Oslo som får innvilget boliglån for å kjøpe en bolig de selv ikke skal bo i, såkalte sekundærboliger.
Les mer…

Propr solgte boliger for 170 mill.

Dagens Næringsliv: På tre måneder har boligsalgstjenesten Propr mer enn firedoblet bestillingene og solgt boliger for 170 millioner kroner. * Boligformidleren Propr blir stadig mer populær. Tjenesten ble lansert av eiendomsmeglingsforetaket Sem og Johnsen i mai i fjor, med mål om å gjøre det billigere å selge boligen sin. * Forbrukerombudet har mottatt en rekke klager på markedsføringen fra Propr, både fra forbrukere, organisasjoner og eiendomsmeglere. Forbrukerombudet har hatt møte med Propr, og sendt et brev med krav til selskapet.
Les mer…

Finanstilsynet om kjøligere boligmarked: – For tidlig å si at faren er over

e24: Selv om det er tegn til nedkjøling i boligmarkedet, mener Finanstilsynet-sjef Morten Baltzersen at boligprisveksten fortsatt er høy. Han er bekymret for at nordmenns gjeld øker fra et allerede rekordhøyt nivå.
Les mer…

”Fortsatt høy temperatur i boligmarkedet”

Dagens Næringsliv: – At boligprisene har kommet ned er ikke et uttrykk for at vi ser et markant omslag i boligmarkedet, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i Finanstilsynet. * «Den kraftige veksten i boligpriser de senere årene kombinert med uvanlig lave utlånsrenter skaper høy usikkerhet om hva som er et bærekraftig prisnivå i boligmarkedet. En uventet renteoppgang, sviktende konjunkturer med økende arbeidsledighet og inntektsbortfall for husholdningene, eller et stemningsskifte i boligmarkedet kan føre til et kraftig prisfall», skriver Finanstilsynet.
Les mer…

Boligprisene sank 1,1 prosent nominelt i mai måned

Eiendom Norge: Boligprisene i Norge sank med 1,1 prosent i mai 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,7 prosent Boligprisene er 8,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden. *** Oslo ned 1,4% – signaliserer et trendskifte, Sterkest vekst hadde Stavanger(!) med en vekst på 1,0 prosent. ** Høy aktivitet og prisnedgang i boligmarkedet i mai
Les mer…

Var aldri boligunderskudd

(Innlogging DN+) Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener nedkjølingen i boligmarkedet viser at det aldri har vært noe underskudd på boliger, slik mange utbyggere hevdet i fjor.
Les mer…

Prisfall på 0,9% for OBOS-boliger i Oslo i mai

e24: Gode nyheter, mener OBOS-sjefen – som likevel advarer mot at «ville tilstander» igjen kan få fotfeste hvis myndighetene ikke tar grep. * Etter en rekke meldinger om at landets heteste boligmarked setter på bremsene denne våren, melder boligbyggelaget OBOS at kvadratmeterprisene på deres bruktboliger i Oslo falt 0,9 prosent i mai.
Les mer…

Ny utlånspraksis – Bankene strammer inn mer enn de må

Ny utlånspraksis – gir effekt. Ekstra strenge boliglånskrav i Oslo har kjølnet temperaturen i boligmarkedet betydelig. Og bankene strammer til mer enn myndighetene krever.

Bankene er, i likhet med eiendomsbransjen, klare på at de strengere utlånskravene for boliglån har bidratt til å senke temperaturen noen hakk i det brennhete boligmarkedet i Oslo.

Etter nyttår får man maksimalt låne fem ganger inntekten til kjøp av primærbolig. Bankene har muligheten til å utvise skjønn i ti prosent av lånesøknadene og der gi mer boliglån enn forskriften tilsier. I Oslo ble rammen strammet inn til åtte prosent.

Seks prosent avvik

BN Bank har fraveket utlånskravene i seks prosent av boliglån i Oslo i år.

– Ni av ti av dem som havner innenfor unntakskvoten hos oss, stanger i taket på fem ganger brutto inntekt, sier Gunnar Hovland, administrerende direktør i BN Bank til DN.

Leder for personbank i Nordea Norge, John Sætre, anslår at banken ligger på rundt seks prosent avvik i Oslo.

– Vi ønsker ikke å makse ut kvoten for å få et konkurransefortrinn. Kundene skal ha en økonomi de kan leve med noen år fremover. Dette er mer for eksisterende kunder som trenger hjelp ved for eksempel skilsmisse eller arveoppgjør, sier Sætre til DN.

DNB ønsker ikke å oppgi hvor stor del av unntakskvoten de har brukt. Vi har gjort flest unntak for unge boligkjøpere. Både egenkapitalkravet og femgangeren på gjeld er ofte et stort hinder for unge mennesker som har studiegjeld og relativt moderat inntekt, sier konserndirektør for personmarked. Han peker på at mange i denne gruppen har gode forutsetninger for å øke inntektene på noen års sikt, og dermed utsikter til en mer romslig økonomi.

Vurdering

Bankene er, i likhet med eiendomsbransjen, klare på at de strengere utlånskravene for boliglån har bidratt til å senke temperaturen noen hakk i det brennhete boligmarkedet i Oslo.

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund synes det er tipp topp at bankene holder mer igjen på boliglån i Oslo enn de plikter.

Dette viser at bankene har kontroll og opptrer ansvarlig. Det kan også være et uttrykk for at bankene opplever at prisnivået er høyt nok som det er i Oslo, og at det er grenser for hvor mange som skal få låne mer enn fem ganger inntekt.

Bentestuen i DNB mener det  er for tidlig å konkludere med hvilken effekt utlånskravene har på boligprisene. Men Eiendom Norge sine tall for mai gir en indikasjon på at de nye kravene har gitt effekt. Svaret vil vi kanskje se over sommeren og utover høsten.

 

Kilder: Dagens Næringsliv

Boligprisene i Norge sank med 1,1 prosent i mai 2017. Største boligprisfall i Oslo på ni år

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,7 prosent i Norge.
– Boligprisene er 8,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

-“Det norske boligmarkedet har en mer moderat prisutvikling og ser ut til å ha lagt bak seg perioden med sterk prisvekst. Mai er ofte en måned med mer forsiktig prisutvikling, og det er derfor ikke uventet at utviklingen er vesentlig svakere enn foregående måneder. Derimot er en nedgang på 0,7 prosent i sesongkorrigerte priser noe svakere enn forventet,” sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

God nyhet:
– “Når prisene faller i Oslo etter en rekordlang periode med ekstrem oppgang, samtidig som de stiger i Stavanger, er dette et sunnhetstegn og uttrykk for en normalisering i markedet” (Eiendom Norge). 

Flere mediakommentarer mener at nedgangen i boligmarkedet signaliserer en nedtur i boligmarkedet, men ingen boligkrasj.

Storbyene vokser mindre enn gjennomsnittet i Norge. Priser er på vei ned i Oslo


– I Oslo har prisen steget med hele 16,5 prosent siste 12 måneder og 54,7 % siste 5 år.
– I Bergen har prisen steget med 2,5 prosent siste 12 måneder og 27,6 prosent siste 5 år.
– Prisene har steget med 6,4 prosent i Trondheim siste 12 måneder
– Prisene har steget med 0,7 prosent i Stavanger siste 12 måneder – de siste 5 år har prisene falt med 3,2 prosent.
– Prisene har steget med 1,6 prosent i Kristiansand siste 12 måneder
– Prisene har steget med 5 prosent i Tromsø siste 12 måneder

Men boliglånsveksten ser til å vokse stabilt med en årsvekst på mellom 5-6% – foreløpig

– Boliglånsveksten avtok mot slutten av 2015 mot 5-6% ned fra en vekst på 10+%
– Som vi skrev i forrige rapport: Online/kontorløse banker vokser mye på bekostning av storbankene, mens regionsbankene vokser i linje med markedet.

Kilder: SSB, Eiendom Norge, Bankenes Finansrapporter