Boligprisveksten i August – Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent.

Boligprisene i Norge steg nominelt med 1,2 prosent i august 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent. Boligprisene er nå 3,1 prosent høyere enn for et år siden. 

– “Boligprisene utviklet seg i august svakere enn normalt, og denne trenden er gjennomgående for hele landet. Til tross for dette er det solgt mange boliger i løpet av måneden, noe som vitner om et marked i balanse. I lys av den rekordsterke veksten i boligprisene i store deler av Norge i 2016 er det naturlig med en korreksjon som den vi har vært vitne til de siste månedene,” Eiendom Norge

De fleste storbyene hadde negativ nominell vekst i august – foruten Bergen.
– Prisene i Bergen, Stavanger og Kristiansand ligger lavere nå enn for ett år siden.
– På landsbasis fikk Norge en nominell vekst i august på 1,20%

Billigere å leie enn å eie en stund fremover?

Både SSB og DNB venter negativ vekst i 2018 (SSB også i 2019). For nye boligkjøpere kan det derfor lønne seg å leie fremfor å eie en stund fremover.
– “Kostnaden ved å leie kan være mindre enn kostnaden ved å ta opp lån for å kjøpe bolig i et kort tidsperspektiv på tre til fem år” (DNB).

Leave a Reply