Boligpriser – Ned 1,2 prosent (sesongkorrigert ned 0,2%) i juli

Prisene er nå 4,8% høyere enn i juli 2016.

– “Boligprisene gikk som forventet ned i juli måned. Grunnet fellesferien er dette normalt, og sammenliknet med tidligere år skiller ikke årets juli-måned seg ut. Prisnedgangen i juli blir normalt korrigert inn med en oppgang i august. Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt”, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Faktorer som drar boligprisene ned:
– Tilbudsiden øker, “det har ikke blitt lagt ut flere boliger til salgs i Norge siden 2007”
– Etterspørselen er redusert med den nye boliglånsforskriften og etterfølgende innstramming i kredittpolitikken i bankene.
– Psykologisk effekt – mye negativ presse som spiller på frykten for et større boligprisfall
Likevel er det drivere som virker i motsatt retning:
– Fortsatt forventninger om lave renter fremover
– Positiv trend og forventninger om godt driv i norsk økonomi
– Arbeidsledigheten på vei ned

Oversikt over andre faktorer:

Belåningsgraden*)

Vektet gjennomsnittlig belåningsgrad for låntakere som
benyttet lånet til kjøp av bolig, var på 74 prosent. For unge låntakere ligger belåningsgraden på 82% i 2016.
*) Total lån på boligen i prosent av forsvarlig verdigrunnlag for boligen.

 

Gjeldsgraden 
Husholdningenes gjeld i % av inntekt er historisk høy i 2016. Vektet gjennomsnittlig gjeldsgrad, målt som samlet gjeld i % av brutto inntekt, var 323 % for låntakere (i 2016) som tok opp nedbetalingslån med pant i bolig. For unge låntakere var gjeldsgraden 371 %.

 

Selv med økende gjeldsgrad og belåningsgrad har nordmenns boligkostnader gått ned med 4,6 prosent siden 2008. Den generelle andelen av inntekten nordmenn bruker på bolig har sunket fra 18,9 prosent i 2008 til 14,3 prosent i 2016. Hovedgrunnen er at lave boliglånsrenter utgjør lavere bokostnader. Men situasjonen er slik at med eventuelle økte renteutgifter vil mange få problemer.

Kilder: Eiendom Norge, SSB, Finanstilsynet, Eurostat, E24, earlyWarning

Leave a Reply