Arendalsuka: Runes råd om ledelse og innovasjon

Rune Bjerke har elleve år i sjefsstolen til DNB. Han møtte Goole-sjefen Jan Grønbech under Arendalsuka. DNB-sjefen mener tre ting er viktige for å møte digitaliseringen som er i full gang.

– For det første må man tørre å samarbeide med det som alltid har blitt sett på som konkurrenter. Det er gjennom nye og utradisjonelle partnerskap at man kan utvikle nye og spennende løsninger, sier han.

Viktig at ledere jobber mindre hierarkisk: – Det viktigste er å forsøke og få ledere og sjefer til å gi litt mer slipp, få dem til å skjønne at de ikke kan kontrollere alt, slik de historisk sett har kontrollert alt. Vi må jobbe mindre hierarkisk. Man må løfte folk og ideer opp, fremfor å tro at man kan skape ideene selv, sier Bjerke.

Han beskriver hvordan DNB skal jobbe i det han kaller «aksjonsorienterte team» i stedet for en «tradisjonell pyramide».

– Folk jobber sammen i en periode, for så å gå fra hverandre igjen til andre deler av organisasjonen, for å få mer fleksibilitet og kreativ kraft internt. I DNB har vi også begynt å etablere arealer som ingen eier, som står til disposisjon for ulike typer prosjekter og prosjektgrupper, både eksterne og interne.

Sist, men ikke minst, må man erkjenne at ting må skje fort! Veldig mye fortere enn det historisk sett har gjort før: Ikke på seks måneder, kanskje heller ikke på seks uker, men seks dager for å være først ute med den beste nye løsningen.

Goole-sjef Jan Grønbech poengterte at for å lykkes i fremtiden, må ledere legge til rette for tekniske løsninger på arbeidsplassen. Under Arendalsuka snakket han om hvem som vil overleve digitaliseringen fremover – og hvordan de kan gjøre dette.

– Det blir ikke lettere. Hver gang vi har hatt en krise eller et paradigmeskifte, har det vært noen i bedriften som har sagt «slapp av, dette har jeg vært med på før». Men nå står vi overfor en utvikling som ingen – selv ikke Google-lederne, har vært gjennom før. Det er en utfordring vi er nødt til å ta på alvor, sier Grønbech.

Original artikkel fra DNB

Intervju i Shifter

Leave a Reply

Arendalsuka: Runes råd om ledelse og innovasjon

Rune Bjerke har elleve år i sjefsstolen til DNB. Han møtte Goole-sjefen Jan Grønbech under Arendalsuka. DNB-sjefen mener tre ting er viktige for å møte digitaliseringen som er i full gang.

– For det første må man tørre å samarbeide med det som alltid har blitt sett på som konkurrenter. Det er gjennom nye og utradisjonelle partnerskap at man kan utvikle nye og spennende løsninger, sier han.

Viktig at ledere jobber mindre hierarkisk: – Det viktigste er å forsøke og få ledere og sjefer til å gi litt mer slipp, få dem til å skjønne at de ikke kan kontrollere alt, slik de historisk sett har kontrollert alt. Vi må jobbe mindre hierarkisk. Man må løfte folk og ideer opp, fremfor å tro at man kan skape ideene selv, sier Bjerke.

Han beskriver hvordan DNB skal jobbe i det han kaller «aksjonsorienterte team» i stedet for en «tradisjonell pyramide».

– Folk jobber sammen i en periode, for så å gå fra hverandre igjen til andre deler av organisasjonen, for å få mer fleksibilitet og kreativ kraft internt. I DNB har vi også begynt å etablere arealer som ingen eier, som står til disposisjon for ulike typer prosjekter og prosjektgrupper, både eksterne og interne.

Sist, men ikke minst, må man erkjenne at ting må skje fort! Veldig mye fortere enn det historisk sett har gjort før: Ikke på seks måneder, kanskje heller ikke på seks uker, men seks dager for å være først ute med den beste nye løsningen.

Goole-sjef Jan Grønbech poengterte at for å lykkes i fremtiden, må ledere legge til rette for tekniske løsninger på arbeidsplassen. Under Arendalsuka snakket han om hvem som vil overleve digitaliseringen fremover – og hvordan de kan gjøre dette.

– Det blir ikke lettere. Hver gang vi har hatt en krise eller et paradigmeskifte, har det vært noen i bedriften som har sagt «slapp av, dette har jeg vært med på før». Men nå står vi overfor en utvikling som ingen – selv ikke Google-lederne, har vært gjennom før. Det er en utfordring vi er nødt til å ta på alvor, sier Grønbech.

Original artikkel fra DNB

Intervju i Shifter

Leave a Reply